Pytanie
Nauczycielka wraca do szkoły po urlopie macierzyńskim (urlop macierzyński skończył się w dniu 3 czerwca 2013 r.). Od maja 2012 r., aż do dnia porodu przebywała na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym nie wykorzystała 6 tygodni urlopu wypoczynkowego za rok szkolny 2011/2012. Napisała ona wniosek o urlop uzupełniający w następującej formie: "Proszę o udzielenie mi urlopu uzupełniającego w wymiarze sześciu tygodni w okresie od 4 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. włącznie oraz od 1 września 2013 r. do 15 września 2013 r. włącznie, w związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w roku szkolnym 2011/2012 w okresie wakacji, z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim".
Czy tak napisany wniosek jest prawidłowy?
Czy urlopu nie powinno udzielać się po kolei tzn. urlop uzupełniający (6 tygodni) od dnia 4 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r. oraz urlop bieżący (8 tygodni) 16 lipca 2013 - 9 września 2013 r.?