Pytanie
Mamy z klientem podpisaną umowę za rozliczanie się za odpady przeznaczone do recyklingu (są to czyste surowce powstałe z odpadów), gdzie mamy wyszczególnione odpad kartonu 150 zł na tonę i odpad folii 300 zł za tonę.
Czy wystawiając fakturę VAT musimy się odnieść do ceny jednostkowej i dokładnej ilości ton, czy wystarczy wyszczególnić dokładnie w specyfikacji wagę a na fakturze podać ogólna cenę jako odpady 1 sztuka i cena netto?
Czy w tym przypadku będą te towary opodatkowane stawką podstawową 23% i jak rozliczyć w VAT taką fakturę sprzedaży - na zasadach ogólnych, czy jako odpady - śmieci na zasadach szczególnych?