Pytanie
Czy przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych przewidywały administracyjny tryb przejmowania na rzecz Skarbu Państwa udziałów wchodzących w skład wspólnot gruntowych?
Czy udziały we wspólnotach mogły być nabywane przez Skarb Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140)?
Skarb Państwa stał się właścicielem udziału na podstawie decyzji w sprawie przejęcia gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140).