Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. i planujemy połączenie z inną spółką z o.o. Obie spółki są pod wspólną kontrolą tego samego udziałowca. W ciągu roku spółka przejmowana dokonywała zaliczkowych wypłat dywidendy dla udziałowca. Połączenie nastąpi z zastosowaniem metody łączenia udziałów. Zakładamy, że nasza spółka (przejmowana) zamknie księgi na dzień połączenia (wpis do KRS), sporządzi sprawozdanie finansowe odrębne za okres do zamknięcia ksiąg. Chodzi mi o możliwość podziału zysku spółki przejętej po połączeniu i zaksięgowanie tej operacji. W związku z tym stawiam następujące pytania:
Czy zarząd spółki po połączeniu może rekomendować wypłatę zysku spółki przejmowanej?
Czy udziałowcy po połączeniu spółek podejmując uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania mogą dokonać podziału zysku spółki przejmowanej osiągniętego za okres przed połączeniem w dowolny sposób, czy tylko do wysokości wcześniej wypłaconych dywidend?
Czy taka decyzja o podziale zysku udziałowcom powinna być księgowana z data połączenia podmiotów i w jaki sposób?
Czy dla udziałowca otrzymana dywidenda stanowić będzie zyski ze spółki przejętej?
Chciałabym dodać, że w ciągu roku spółka przejmowana dokonywała zaliczkowych wypłat dywidendy dla udziałowca.