Pytanie
Spółka prawa handlowego ma zawartą umowę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia cargo w transporcie zagranicznym. Umowa jest zawarta z firmą powiązaną kapitałowo. W 2012 r. otrzymaliśmy odszkodowania w kwotach obligujących do sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych.
Czy w przypadku tego typu przychodów kwalifikujących się jako wypłata odszkodowania za straty w transporcie towarów musimy sporządzać dokumentację w zakresie cen transferowych?
Naszym zdaniem tego typu transakcja polegająca na otrzymaniu odszkodowania nie kwalifikuje się jako zobowiązująca do sporządzenia dokumentacji - nie jest to usługa. Jedynie w przypadku płaconych składek ubezpieczeniowych należałoby sporządzić dokumentację w zakresie cen transferowych po przekroczeniu kwoty 30.000 EURO