Pytanie
Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne na rzecz osób fizycznych. Osiągnęliśmy obrót powyżej 20.000 zł. Na wszystkie usługi i każdą sprzedaż towaru wystawiamy faktury VAT.
Czy sprzedaż np. starego majatku, wyposażenia dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nawet o niewielkiej wartości spowoduje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, mimo że transakcja na przelew nie podlegałaby obowiązkowi ewidencji (sprzedaż pracownikowi lub osobie obcej).
Czy do limitu 20.000 zł należy także doliczyć usługi budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych świadczone dla tzw. komitetów społecznych w ramach partycypacji w częsci kosztów inwestycji przez ww. komitety?