Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego prof. Bolesław Samoliński podkreślał podczas debaty, że zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa to zagrożenie i wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale także dla całej gospodarki.

- Senior jest innym pacjentem niż osoba z tymi samymi chorobami, ale o 20 lat młodsza - mówił. Jak wyjaśniał, w przypadku osób starszych dochodzą problemy z niedosłuchem czy zaburzenia pamięci, które mogą wpływać na właściwe przyjmowanie leków, a tym samym na skuteczność leczenia.

Podkreślał, jak istotne jest budowanie zachęt do dłuższego zachowania aktywności zawodowej, np. przez dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób starszych. Jak mówił, osoby aktywne zawodowo, społecznie i fizycznie dłużej zachowują zdrowie. Ocenił też, że w Polsce trzeba wzmocnić system opieki geriatrycznej między innymi poprzez dodatkowe szkolenia dla lekarzy innych specjalizacji. - System ochrony zdrowia jeszcze nie jest gotowy na takie wyzwanie, ale zaczęło się już o tym mówić - ocenił.

Dyrektor biura WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w Polsce Paulina Miśkiewicz podkreślała, że problemy związane z ochroną zdrowia w różnych krajach wyglądają podobnie. - Główne problemy to choroby układu krążenia, nowotwory i czynniki związane ze starzeniem się społeczeństwa - zaznaczyła.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala Pawelczyk także podkreślała, że współczesna polityka zdrowotna musi uwzględniać starzenie się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ostrzegała, że liczba pielęgniarek w Polsce znacząco spada, ponieważ coraz mniej jest kandydatek do tego zawodu, natomiast coraz więcej pielęgniarek jest w wieku emerytalnym. Zwracała także uwagę na niedocenianą wciąż pozycję pielęgniarek, mimo że większość osób w tym zawodzie ma obecnie wyższe wykształcenie i kończy wiele kursów doszkalających.

Z kolei senator prof. Alicja Chybicka, która pracowała w zespole przygotowującym pakiet antykolejkowy i pakiet onkologiczny Ministerstwa Zdrowia, przekonywała, że planowane zmiany w ochronie zdrowia pomogą w lepszym dostępie pacjentów do leczenia.

Przewidziano w nich między innymi, że potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić do siedmiu tygodni, pacjent z podejrzeniem nowotworu otrzyma kartę pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. MZ proponuje też rozszerzenie możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ.

- Zmiany były potrzebne od dawna, aby poprawić wskaźniki wyleczalności - oceniła i dodała, że niezbędne jest wykrywanie nowotworów na wcześniejszym etapie choroby oraz szybsza diagnostyka, co pozwoli na bardziej skuteczne leczenie.

- Sztandarowa rzecz to zniesienie limitów na leczenie onkologiczne - zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że nie trzeba na ten cel dodatkowych środków, ale wystarczy takie przeorganizowanie systemu, aby wydawać środki bardziej efektywnie, np. przenieść ciężar leczenia onkologicznego, radioterapii i chemioterapii na leczenie jednodniowe.

W Polsce rocznie zapada na choroby nowotworowe około135 tysięcy dorosłych oraz 1,2 tysiące dzieci. (pap)