Jak wyjaśniła sekretarz Rady Joanna Walewander chodzi o przedstawiony do konsultacji przez NFZ projekt zarządzenia dotyczący warunków umów na przyszły rok w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. "W projekcie NFZ proponuje podzielenie czynności na dwie grupy: pielęgniarskie, np. iniekcje, cewnikowanie i tu wycena pozostaje bez zmian, oraz opiekuńcze, np. kąpanie - z wyceną obniżoną o 40 proc." - podkreśliła Walewander.

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza stanowczy sprzeciw wobec proponowanych w projekcie zmian, które doprowadzą do całkowitej likwidacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a jednocześnie będzie skutkowało pozostawieniem bez opieki tysięcy potrzebujących pacjentów i ich rodzin" - podkreśliły pielęgniarki w stanowisku przesłanym w piątek PAP.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych wezwał do "natychmiastowego podjęcia działań eliminujących niekorzystne zapisy, które zagrażają właściwej opiece nad pacjentami oraz pielęgniarkom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej".

Według Walewander finansowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zajmujące się opieką długoterminową już teraz jest zbyt niskie, a NFZ proponuje jeszcze obniżkę wyceny części wykonywanych przez nie świadczeń. Zwróciła uwagę, że "to na czynności pielęgnacyjne pielęgniarka przeznacza znaczną część czasu podczas wizyty u chorego".

"Już brakuje pielęgniarek, a takie zmiany w warunkach umów na przyszły rok nie zachęcają do podejmowania tej pracy" - dodała.

"Przy tak niskim finansowaniu istnieje zagrożenie, że ta opieka przestanie funkcjonować, a pacjenci zostaną jej pozbawieni" - oceniła. Zaznaczyła, że gdyby nie możliwość sprawowania opieki długoterminowej przez pielęgniarkę w domu pacjenta, osoby te musiałyby korzystać z bardziej kosztownej dla systemu opieki, np. w szpitalach lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, do których już dziś trudno się dostać wszystkim potrzebującym.

Sekretarz NRPiP podkreśliła, że opieka długoterminowa powinna być wzmacniana, ponieważ polskie społeczeństwo starzeje się i jest coraz więcej samotnych osób, które nie mogą liczyć na opiekę ze strony rodziny. Wzrasta też liczba osób w różnym wieku, które wymagają takiej opieki po urazach i wypadkach.

Rzecznik prasowy NFZ Andrzej Troszyński zapewnił w rozmowie z PAP, że intencją NFZ jest wzmocnienie pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej. Jak podkreślił termin nadsyłania opinii do projektu upływa w przyszłym tygodniu. "Czekamy na wszystkie uwagi i z pewnością je przeanalizujemy" - dodał.(PAP)

bpi/ bos/ mow/