Na oddziale znajduje się 20 łóżek do hospitalizacji całodobowej, w tym 2 stanowiska intensywnego nadzoru. Jest też 7 stanowisk do dziennej chemioterapii.

- Choć Sosnowiec jest dużym, 200-tysięcznym miastem, to nie miał dotychczas oddziału onkologicznego. Wprawdzie w sąsiedztwie działają inne ośrodki, ale z naszych doświadczeń wynika, że zdiagnozowani u nas pacjenci, zagubieni w administracyjnym gąszczu, nie zawsze tam docierali lub docierali zbyt późno, co źle wpływa na rokowania – powiedział ordynator oddziału dr Andrzej Kałmuk.

- Wspólnie z panią dyrektor analizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że zapotrzebowanie na leczenie onkologiczne będzie rosło, stąd decyzja o uruchomieniu oddziału – dodał.

Oddział jest przygotowany do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, piersi, regionu głowy i szyi, układu moczowo-płciowego, narządu rodnego, mięsaków tkanek miękkich i kości, czerniaka złośliwego, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych oraz szpiczaka mnogiego.

W diagnostyce i leczeniu nowotworów pacjentów wspomagają wszystkie oddziały i kliniki działające w Szpitalu św. Barbary, szpital będzie też współpracował z ośrodkami onkologicznymi w Katowicach i Dąbrowie Górniczej w zakresie radioterapii czy brachyterapii.
 

Czytaj: Projekt o sieci szpitali - co musisz wiedzieć?>>>

 

Sosnowiecki szpital od wielu lat się modernizuje i rozszerza działalność. W październiku 2016 roku otwarto tam oddział dla dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku, inwestorem była wówczas kopalnia Sosnowiec. Szpital stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w makroregionie śląskim. W jego strukturze działa 5 oddziałów klinicznych. (pap)