IVUS HD (intravascular ultrasound high definition) – ultradźwiękowe urządzenie do badania tętnic o wysokiej rozdzielczości - to nowość na kardiologicznych salach operacyjnych. Jak podkreślił kierownik Pracowni Hemodynamiki Serca dr Aleksander Włodarczyk, ten ultrasonograf ułatwia lekarzom postawienie właściwej diagnozy, a zabiegi z jego użyciem są pewniejsze, krótsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta.

- Daje kardiologom dokładniejszy obraz wnętrza naczynia. Wykonując samą koronarografię mieliśmy do czynienia z płaskim obrazem, teraz ocenimy blaszkę miażdżycową od środka, wokół całego obwodu naczynia. To bardzo istotne, bo widząc zmiany dokładniej i głębiej - będziemy wiedzieć, czy należy u pacjenta założyć stent, czy jednak skierować go na wszycie bajpasu – powiedział dr Włodarczyk.

Jednym z najtrudniejszych zabiegów na tętnicach wieńcowych jest dla kardiologów stentowanie pnia lewej tętnicy wieńcowej i jego podziału. Jak wyjaśnia dr Włodarczyk, do tej pory większość pacjentów z tą chorobą była kierowana na bajpasy.

Przy użyciu nowoczesnego ultrasonografu można ich leczyć metodą przezskórną z użyciem stentów. Dla pacjenta różnica jest ogromna. Wykonując klasyczną koronarografię lekarze mogli niezbyt precyzyjnie ocenić powstawanie w pniu lewej tętnicy wieńcowej blaszek miażdżycowych. W przypadku, kiedy taka blaszka pęknie i powstanie zakrzep zamykający dopływ krwi do serca, zazwyczaj dla pacjenta nie ma ratunku – umiera. Jeśli jednak przy zastosowaniu koronarografii uda się zmianę dostrzec odpowiednio wcześnie, pacjent jest kierowany na założenie bajpasów, a jego powrót do zdrowia trwa ok 2-3 miesięcy. Tak długo goi się rana po przecięciu mostka i zabiegu na sercu.

Tymczasem IVUS HD daje lekarzom możliwość założenia stentu przez tętnicę promieniową poszerzającego zwężenie. Po takim zabiegu pacjent może już na drugi dzień zostać wypisany ze szpitala.

Supermaszyna do obrazowania zmian miażdżycowych pozwala również zapobiec zawałom serca. Przy zastosowaniu samej koronarografii zmiany w naczyniu nie zawsze są tak dobrze widoczne, co wiąże się z ryzykiem zbyt późnej interwencji. Pacjentowi zostają przepisane leki, ale zdarza się, że nie uwalniają go od bólów dławicowych, poza tym, zmiany postępują i w konsekwencji może dojść do zawału. Ratunek w tym przypadku przynosi wcześniejsze leczenie z użyciem stentów.

IVUS kosztuje około 0,5 mln zł. Szpital rozważa zakup tego sprzętu.

- Choroby naczyń na tle miażdżycy są epidemią XXI wieku, a żeby uchronić pacjentów przed ich konsekwencjami, musimy inwestować w sprzęt – podkreślił dyrektor szpitala Jerzy Pieniążek. (pap)