Przed Sądem Rejonowym w Siemiatyczach (Podlaskie) zakończył się proces byłej pielęgniarki Zakładu...
23.01.2014
U ponad 80 procent uczniów częstochowskich szkół podstawowych przebadanych w miejskim programie...
22.01.2014
Prawie wszystkie ze 136 stacji pogotowia ratunkowego zgłosiło się do Fundacji Wielkiej Orkiestry...
22.01.2014
Dwadzieścia wybranych ośrodków będzie w 2014 roku wykonywało profilaktyczne badania z użyciem...
22.01.2014
Sejmowa komisja zdrowia skierowała w środę 22 stycznia projekt ustawy o ratownikach medycznych do...
22.01.2014
22 stycznia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi...
22.01.2014
Z danych wynika, że co roku w Polsce na schizofrenię zapada 15 ze 100 tysięcy osób, czyli około 6...
22.01.2014
Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżeni przeciwko 56-letniemu lekarzowi, który...
22.01.2014
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rozpoczyna 22 stycznia 2014 drugą edycją programu...
22.01.2014
Według informacji największej niemieckiej Kasy Chorych AOK wskutek błędów popełnianych przez...
22.01.2014
Niewiele samorządów decyduje się na przekształcenie podlegających im szpitali w spółki prawa...
22.01.2014
Żaden z warszawskich szpitali nie podpisał z NFZ kontraktu na usługi w zakresie ostrych dyżurów...
22.01.2014
22 stycznia 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...
22.01.2014
Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy podjął decyzje o uwolnieniu limitów świadczeń wynikających...
22.01.2014
22.01.2014
W 2015 roku będziemy dostrzegali stopniowe zmniejszanie się kolejek do lekarzy specjalistów -...
21.01.2014
Nie było nieprawidłowości w działaniach dwóch z trzech szpitali, do których trafiła 17-latka w...
21.01.2014
Niewydolność oddechowo-krążeniowa była bezpośrednią przyczyną śmierci nienarodzonych bliźniąt we...
21.01.2014
Zaniechania zwolnień pracowników oraz przedstawienia planu restrukturyzacji domagają się związkowcy...
21.01.2014
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględnił zażalenia, które złożył prywatny szpital...
21.01.2014
Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci...
21.01.2014
Lekarza prowadzącego ciążę lub poród obowiązują wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,...
21.01.2014
Oficjalnie otwarte 21 stycznia 2014 roku w Gdańsku Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego...
21.01.2014
Wotum nieufności wobec ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza będzie jednym z tematów, którymi Sejm...
21.01.2014
Szpitalny oddział ratunkowy i poradnia chorób naczyń Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św....
21.01.2014
Ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,...
21.01.2014
Dwie grupy specjalistów walczą o przeforsowanie swojej koncepcji rozwiązania problemów z...
21.01.2014
80 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku miasto Częstochowa na kontynuację miejskiego programu...
21.01.2014
Lekarz zatrudniony w szpitalu nie zawsze ma obowiązek udzielenia pomocy w przypadku nagłego...
21.01.2014
Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował decyzję nr 3/WC/2014 dotyczącą wycofania z obrotu na...
21.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski