Prawo.pl
Polska Federacja Szpitali pełniła obowiązki gospodarza na pierwszym w Polsce posiedzeniu Rady...
23.10.2012
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia...
23.10.2012
Do ponownych uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki...
23.10.2012
O kwalifikacji do metody in vitro w końcu będą decydowali lekarze, nie politycy; dzięki programowi...
22.10.2012
Na początku listopada ruszy budowa drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy szpitalu...
22.10.2012
Dokumentacja medyczna ma ogromny walor informacyjny i stanowi potrzebne narzędzie w procesie...
22.10.2012
Czy stwierdzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, że lekarz nie ma prawa zaszczepić pacjenta...
22.10.2012
Federacja Porozumienie Zielonogórskie debatowała nad ostatnimi zmianami w systemie ochrony zdrowia....
22.10.2012
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący...
22.10.2012
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole dotyczące zamówień publicznych w szpitalu...
22.10.2012
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole dotyczące zamówień publicznych w szpitalu...
22.10.2012
Do 2020 roku średnia cena detaliczna półlitrowej butelki wódki w Rosji może wzrosnąć ponad...
19.10.2012
Szpitale ginekologiczno -położnicze będą przeprowadzać badania, które pozwolą wykryć bezobjawowe...
19.10.2012
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ma trudny orzech do zgryzienia. Przepisy trzeba bowiem tak...
19.10.2012
Wiedza o opiece paliatywnej dzieci jest w Polsce jeszcze niewielka. Są problemy z organizowaniem...
19.10.2012
Na kwotę 578,1 mln euro opiewa suma jaką Polska ma do wykorzystania w ramach II edycji Norweskiego...
19.10.2012
Na 27. posiedzeniu Rady Przejrzystości zostały przygotowane stanowiska w sprawie refundacji...
18.10.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił dane na temat refundacji cen leków według kodów EAN oraz...
18.10.2012
Eksperci obecni na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia uważają, że w naszym kraju potrzeba więcej...
18.10.2012
Czyści lekarze - to kryptonim dochodzenia włoskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie przekupywania...
18.10.2012
Nowosolska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którym zarzuciła...
18.10.2012
Środowisko lekarskie od wielu lat opowiada się za celowością zapewnienia pacjentom szczepionek w...
17.10.2012
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów Programu Eliminacji Niedoboru...
17.10.2012
Efektywność funkcjonowania placówki jest kwestią niezwykle istotną, jeśli nie najważniejszą dla...
17.10.2012
Numery recept wydane do nie obowiązujących już umów upoważniających do wystawiania recept...
17.10.2012
Donald Tusk pojawi się w programie Kropka nad i w TVN24, gdzie wypowiadał się na tematy istotne dla...
17.10.2012
Czy publiczna placówka medyczna może otrzymać kredyt? Teoretycznie tak, w praktyce nie. Bankowcy...
17.10.2012
Od czasu wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta sądy lekarskie rzadziej umarzają postępowania i...
17.10.2012
Każdy podmiot leczniczy posiada rachunek w banku, a wiele z nich korzysta ze środków finansowych...
17.10.2012
W październiku Narodowy Fundusz Zdrowia źle oceniało 84 proc. respondentów przebadanych przez CBOS....
16.10.2012