Służby weterynaryjne nie wykryły afrykańskiego pomoru u świń hodowanych w Polsce - poinformował...
05.07.2013
Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych przygotował propozycję rozporządzenia...
05.07.2013
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać udzielone dla sierocego produktu leczniczego o...
05.07.2013
Ministerstwo Zdrowia przekazało do ponownych konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w...
05.07.2013
4 lipca 2013 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat o...
05.07.2013
Stworzona przez polskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
05.07.2013
5 lipca 2013 r. na stronach MZ pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń...
05.07.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z...
05.07.2013
Z inicjatywy BCC odbyło się kolejne spotkanie pracodawców RP, PKPP Lewiatan i BCC z...
05.07.2013
4 lipca 2013 r. pojawił się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla...
05.07.2013
W poniedziałek kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.
05.07.2013
4 lipca 2013 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w...
05.07.2013
2 lipca 2013 r. Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)...
05.07.2013
Czy pacjentowi SOR-u należy założyć opaskę identyfikacyjną?
05.07.2013
Po zmianie zasad dopuszczania do ruchu pojazdów specjalistycznych, ich producenci alarmują: do dziś...
05.07.2013
Na Białorusi wykryto już drugie ognisko afrykańskiego pomoru świń tym razem w obwodzie witebskim na...
05.07.2013
Znani i atrakcyjni mężczyźni jak Radosław Majdan i Przemysław Saleta - będą uczyć Polki samobadania...
04.07.2013
U dwóch mężczyzn po raz pierwszy prawdopodobnie udało się wyeliminować wirusa HIV dzięki...
04.07.2013
Łódzcy radni Platformy Obywatelskiej chcą, by miasto dofinansowywało zabiegi in vitro. Pieniądze...
04.07.2013
Na skutek zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta sygnałów o trudnej sytuacji w opiece...
04.07.2013
Naczelna Izba Aptekarska niezmiennie stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujący zakaz reklamy...
04.07.2013
4 lipca 2013 r. na stronach NFZ pojawił się projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego...
04.07.2013
4 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków,...
04.07.2013
Urzędnicy funduszu radzą, aby po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego zgłaszać się z dowodem...
04.07.2013
W tym roku uczelnie pielęgniarskie skończyło nieco ponad 700 osób. Kilkanaście lat temu do zawodu...
04.07.2013
Wyjeżdżając za granicę, nie zapomnij o karcie ubezpieczenia EKUZ, zadbaj o zapas przyjmowanych...
04.07.2013
Wnioski zawierające ofertę zawarcia umowy na udzielanie świadczeń medycznych, jakie zostały złożone...
04.07.2013
Ponad sto szpitali podpisało się pod złożoną do premiera skargą na ministra zdrowia. Powód to...
Inny
03.07.2013