Czy lekarz, który posiada już specjalizację (w ramach etatu rezydenckiego lub poza rezydenckiego)...
25.10.2013
Młode czarnoskóre kobiety częściej zapadają na raka piersi o złym rokowaniu niż kobiety rasy białej...
25.10.2013
Hiszpańscy naukowcy zsekwencjonowali genom wyjątkowo agresywnego i trudnego w leczeniu nowotworu -...
25.10.2013
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie...
25.10.2013
O możliwościach leczenia poza granicami Polski oraz kłopotach z wdrożeniem dyrektywy...
25.10.2013
Główny Inspektor Farmaceutyczny postanowił o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czopków...
25.10.2013
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował pismo do ministra zdrowia dotyczące obwieszczenia w...
25.10.2013
Resort zdrowia opublikował projekt zmian przepisów dotyczący wzoru wniosków o przedłużenie lub...
25.10.2013
Odpowiednio przetworzone białka z ludzkich włosów, mogą chronić przed tworzeniem komórek...
25.10.2013
800 tys. zł przeznaczył samorząd Lublina w roku 2013 r. na szczepienia ochronne przeciw grypie,...
25.10.2013
Obowiązująca w Polsce procedura wnoszenia sprzeciwu do rzecznika praw pacjenta wobec decyzji...
24.10.2013
25 października 2013 r. powinny zacząć obowiązywać przepisy dyrektywy transgranicznej uprawniające...
24.10.2013
Od piątku wchodzi w życie prawo UE, zgodnie z którym pacjenci mogą leczyć się w innym kraju Unii....
24.10.2013
Centrala NFZ opublikowała nowe dane o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań...
24.10.2013
95 operatorów obsługujących teren zamieszkały przez 4,6 mln ludzi tak po 20 listopada będzie...
24.10.2013
Kosztem ponad 264 mln zł w Katowicach powstanie nowy kompleks medyczny ze szpitalem, hotelem i...
24.10.2013
W dniu 24 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie...
24.10.2013
W dniu 24 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia...
24.10.2013
W dniu 23 października 2013 r., Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz wraz z członkami Zespołu ds....
24.10.2013
W dniu 28 października 2013 r. zbierze się Rada Przejrzystości. W trakcie najbliższego posiedzenia...
24.10.2013
Polska statystyka nie cieszy lekarzy - blisko 63 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet cierpi na nadwagę...
24.10.2013
Nowy budynek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych...
24.10.2013
Premier Dmitrij Miedwiediew odwołał wpływowego głównego lekarza sanitarnego Rosji Giennadija...
24.10.2013
Nową metodę terapii chorych na stwardnienie rozsiane autologiczne przeszczepy komórek...
24.10.2013
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma nie mogły sprzedać innej firmie składnika leku chronionego...
24.10.2013
Do połowy przyszłego roku przedstawimy założenia do projektu ustawy dot. podstawowej opieki...
23.10.2013
Chcemy wzmocnić jakość jako kryterium oceny świadczeniodawców - zapowiedziała prezes NFZ Agnieszka...
23.10.2013
Z dniem 25 października 2013 r. w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia nastąpi kolejna...
23.10.2013
4 mln zł kosztował zakup i instalacja nowoczesnego systemu 64-rzędowej tomografii komputerowej w...
23.10.2013
Sprawa wprowadzonego ustawą refundacyjna zakazu aptek może trafić do Europejskiego Trybunały...
23.10.2013