Tekst jednolity rozporządzenia ws. badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami
\\

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 133) ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.).

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 88, poz. 503); 2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 24).

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.