Problem pojawia się wówczas, gdy chory leczy się w jednym szpitalu, a później zmienia miejsce zamieszkania. Okazuje się, że kiedy przenosi się do innego miasta z powodu wyjazdu na studia czy zmiany pracy, ma kłopoty z kontynuacją w miejscowym szpitalu rozpoczętej już terapii.

O rozwiązanie tego problemu zwróciła się ostatnio do ministra zdrowia Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. Chorzy ślą do niej skargi, z których wynika, że ludzie mają trudności z kontynuacją leczenia nawet w obrębie tego samego województwa.

„Pacjenci mają więc do wyboru: albo czekać w kolejce w miejscowym szpitalu, albo dojeżdżać daleko do miejsca, z którego się wyprowadzili, i ponosić koszty podróży. To drugie rozwiązanie jest jednak niewskazane ze względu na ciężką chorobę, a leczenie trwa przecież kilka lat" – pisze rzecznik pacjentów do ministra.

Źródło: Rzeczpospolita