Centrala NFZ opublikowała informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań...
26.09.2013
W ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja współfinansowanego ze środków UE w ramach...
26.09.2013
Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń...
26.09.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu...
26.09.2013
Rząd chce uwolnić urzędy pośrednictwa pracyod opłacania należności na opiekę medyczną bezrobotnych....
26.09.2013
Posłowie z komisji zdrowia publicznego Parlamentu Europejskiego poparli w środę zaostrzenie...
26.09.2013
Zdaniem Pracodawców RP przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...
25.09.2013
Zbyt długie zwlekanie z poczęciem potomstwa jest głównym powodem coraz większych trudności Polaków...
25.09.2013
Pacjentz Polskibędzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w...
25.09.2013
Ratownicy pogotowia nie złamali prawa zostawiając na poboczu zwłoki mężczyzny, który po wypadku w...
25.09.2013
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w...
25.09.2013
Samorząd lekarski postulował do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza o wprowadzenie obowiązkowych...
25.09.2013
19 września 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez lekarza...
25.09.2013
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz podjętych...
25.09.2013
Podczas spotkania zostaną przygotowane stanowiska w sprawie: oceny leku Nevanac (nepafenak), oceny...
25.09.2013
Jednym z większych wyzwań legislacyjnych pozostaje wciąż problem odpowiedniego ujęcia kwestii...
25.09.2013
Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) powinni mieć dostęp do leczenia immunomodulującego dopóty...
25.09.2013
Inspektorzy będą przeprowadzać niezapowiedziane kontrole w zakładach produkujących wyroby medyczne...
25.09.2013
Ponad 4,3 mln zł strat łącznie zanotowano w pierwszym półroczu tego roku w 10 z 13 zakładów opieki...
25.09.2013
Polacy lepiej niż przed sześcioma miesiącami oceniają działalność Narodowego Funduszu Zdrowia,...
25.09.2013
Jest wniosek w sprawie pozwania Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem...
24.09.2013
Polski pacjent z niewydolnością serca jest młodszy, a jego choroba bardziej zaawansowana w...
24.09.2013
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne mogą być udzielane także w poradniach przyszpitalnych -...
24.09.2013
Porozumienie 1 Czerwca dotarło do dokumentu Rządowego Centrum Legislacji które oficjalnie...
24.09.2013
Fundacja im. Lesława A. Pagi zainaugurowała pierwszą edycję projektu Liderzy w sektorze ochrony...
24.09.2013
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych opublikowało sprawozdanie z posiedzenia...
24.09.2013
Nie było podstaw do rozwiązania przez NFZ kontraktu na operacje zaćmy; nie dochodziło do podwójnego...
24.09.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej informację prasową odnoszącą się...
24.09.2013
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej...
24.09.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy z dnia 23 września 2013 r. o zmianie ustawy o...
24.09.2013