Zgłoszenie kandydatur musi się odbyć na specjalnych formularzach. Są one dostępne w Okręgowych izbach lekarskich lub na stronach BIP okręgowych izb lekarskich, niektóre izby wydrukowały je w swoich biuletynach.

Jeżeli nie wybierzemy odpowiednich ludzi na zjazdy okręgowe, nie wybierzemy ich też na zjazd krajowy, ani do NRL - czytamy w komunikacie OZZL.

Wybory do najważniejszych organów samorządu lekarskiego rozpoczynają się od wyborów delegatów na zjazd okręgowy.

Źródło: www.ozzl.org.pl