Prowadzenie internetowych kont pacjentów, recepty wypełniane drogą elektroniczną czy też platformy gromadzące dane medyczne – jeszcze nie weszły w życie, a już budzą kontrowersje. Lekarze twierdzą, że wprowadzenie platformy e-zdrowie wymusi zakup nowego sprzętu. – Koszty te powinny być pokryte w ramach wdrażania Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – tłumaczy prezes naczelnej rady lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna