Proponowane zmiany zakładają również, że co trzeci ambulans, którym dysponuje wojewoda, musi mieć w obsadzie lekarza. Obecnie w niektórych województwach jest to nawet co druga karetka. Zmienią się także zasady finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. NFZ będzie płacił za ich pracę w zależności od tego, jaką uzyskają kategorię. Lepiej finansowane będą te oddziały, które przyjmują więcej pacjentów w stanie nagłego zagrożenia. Zdaniem ekspertów głównym powodem zmian jest szukanie oszczędności.

Ministerstwo Zdrowia tych informacji jednak nie potwierdza.

- Nie jest prawdą, że w nowelizacji ustawy o PRM, nad którą trwają prace w resorcie zdrowia, znalazł się zapis wydłużający czas dojazdu karetki do chorego - informuje nas Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: www.mz.gov.pl