Rozporządzenie przewiduje, że dane przetwarzane w ramach SIM muszą być segregowane w odpowiedni sposób, zarówno na poziomie semantycznym jak i i biznesowym. Mając to na uwadze, SIM został podzielony na odpowiednie moduły:

- podstawowy,

- statystyczno-rozliczeniowy

- zleceń.

Każdy z modułów w zakresie swojej funkcjonalności umożliwia realizację określonych usług. W celu zapewnienia spójności i jednorodności przetwarzanych danych wprowadza się jednolity rejestr systemów kodowania. Dzięki Rejestrowi Systemów Kodowania. wprowadzona została jednoznaczna kodyfikacja systemów kodowania. Rejestr ten będzie umożliwiał korzystanie z zasobów słownikowych, zapieniając stały dostęp do aktualnych wersji systemów kodowania, wykorzystywanych m.in. do usystematyzowanego opisu świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: www.mz.gov.pl