Genetycznie uwarunkowane choroby oczu są zaliczane do schorzeń rzadkich. Stanowią jednak poważny...
27.09.2013
Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która ma zwiększyć...
27.09.2013
Ogólnopolska Kampania Społeczna Pacjent wykluczony organizowana przez Polską Koalicję Pacjentów...
27.09.2013
NRL podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie uregulowania zasad finansowania wynagrodzenia lekarzy...
27.09.2013
Sejm odrzucił w piątek obywatelski projekt zaostrzający ustawę antyaborcyjną. Jego autorzy chcieli...
27.09.2013
Prezes NRL zwrócił się do Ministra Zdrowia z apelem o zniesienie ograniczeń nałożonych na lekarzy...
27.09.2013
Unia Europejska wydała 2 nowe akty mające zastosowanie w obszarze wyrobów medycznych.
27.09.2013
Popularyzacja profilaktyki grypy wśród pracowników pozwala znacząco ograniczyć koszty...
27.09.2013
Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w...
27.09.2013
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił żądanie pacjenta wypłaty 100 tys. zł odszkodowania skierowane...
27.09.2013
Hotele, spa, baseny i inne pomieszczenia znajdujące się w budynkach zajętych przez podmioty...
27.09.2013
26 września 2013 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zakazał wprowadzania do obrotu produktu...
27.09.2013
W ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja współfinansowanego ze środków UE w ramach...
27.09.2013
Sprawdziły się czarne scenariusze związane z ustawą refundacyjną - obniżki cen leków, które...
27.09.2013
Znaczenie jednostek bywa przeceniane, ważniejsze są zespoły. I tak np. w zdrowiu publicznym...
26.09.2013
Śląski oddział NFZ wystąpił do władz gminnych o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym okaleczonego...
26.09.2013
Resorty pracy i zdrowia uzgodniły zmiany w zasadach odprowadzania składki zdrowotnej od...
26.09.2013
Wyjątkowo złośliwe guzy mózgu można oszukać i zamienić w łagodne, dzięki czemu przestają być...
26.09.2013
Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń...
26.09.2013
Polska, pod względem wartości rynku farmaceutycznego zajmuje 6. miejsce w Europie i 14. na świecie.
26.09.2013
Centrala NFZ opublikowała informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań...
26.09.2013
W ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja współfinansowanego ze środków UE w ramach...
26.09.2013
Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń...
26.09.2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu...
26.09.2013
Rząd chce uwolnić urzędy pośrednictwa pracyod opłacania należności na opiekę medyczną bezrobotnych....
26.09.2013
Posłowie z komisji zdrowia publicznego Parlamentu Europejskiego poparli w środę zaostrzenie...
26.09.2013
Zdaniem Pracodawców RP przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...
25.09.2013
Zbyt długie zwlekanie z poczęciem potomstwa jest głównym powodem coraz większych trudności Polaków...
25.09.2013
Pacjentz Polskibędzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w...
25.09.2013
Ratownicy pogotowia nie złamali prawa zostawiając na poboczu zwłoki mężczyzny, który po wypadku w...
25.09.2013