Lekarze, którzy ukończyli specjalizacje nie mają już co liczyć na podwyżkę z tego tytułu. Mimo, że uzyskanie tytułu specjalisty oznacza podniesienie kwalifikacji i zgodnie z Kodeksem pracy przyznanie podwyżki jest zasadne, to brak szczegółowych przepisów wykonawczych w tym zakresie powoduje, że szpitale nie decydują się na podwyższanie wynagrodzenia, upatrując w tym okazji do oszczędności. 

– Sam fakt uzyskania tytułu specjalisty nie stanowi automatycznie podstawy do zwiększenia wynagrodzenia lekarza. Leży to zawsze w gestii pracodawcy – podkreśla Małgorzata Krupa-Mączka, prawnik z Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Natomiast Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku, dodaje, że kwestia ta powinna być rozwiązana w regulaminie wynagradzania uzgodnionym pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. 

– Przyjęliśmy zasadę, że każdy lekarz, który kończy specjalizację, automatycznie otrzymuje niewielką podwyżkę – podkreśla Waldemar Kwaterski, dyrektor SPZOZ w Sejnach.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna