Neumann, który był jednym z gości konferencji naukowej w Uczelni Łazarskiego pod hasłem "Optymalny model organizacji systemu ochrony zdrowia", przedstawił planowane przez resort zmiany dotyczące m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia i szpitali klinicznych.

"Zapowiadany przez nas projekt ustawy o szpitalach klinicznych jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych, a w czerwcu powinien trafić do uzgodnień zewnętrznych" - zapowiedział wiceminister. Jak dodał, resort proponuje m.in. zapis, że jedna uczelnia może prowadzić jedną spółkę prowadzącą szpital lub kilka szpitali.

Ponadto, w projekcie mają znaleźć się zapisy gwarantujące w szpitalach klinicznych odpowiednią liczbę łóżek z różnych specjalizacji, tak aby mogli tam szkolić się rezydenci. "Szpitale kliniczne różnią się od innych tym, że na ich bazie kształcą się lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inne zawody medyczne" - zaznaczył.

Wiceminister zapowiedział, że w proponowanych przepisach znajdzie się też zapis dotyczący wszystkich szpitali, niezależnie od struktury organizacyjnej, jasno mówiący o tym, że szpitale mogą udzielać świadczeń komercyjnych poza kontraktem z NFZ. Dodał, że zmiana ta znajdzie się w ustawie o działalności leczniczej. "Chcemy to dobrze opisać, aby nie zostawić wątpliwości, kiedy i jak można prowadzić działalność komercyjną poza Narodowym Funduszem Zdrowia, opisując też gwarancje dla tych pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń opłacanych przez NFZ" - dodał.

Jak mówił, obecnie jest to teoretycznie możliwe, jednak wielu właścicieli szpitali ma wątpliwości i nie wykorzystuje potencjału swoich placówek w obawie przed sankcjami.

Ponadto Neumann przypomniał, że toczą się rozmowy z ekspertami dotyczące przedstawionych przez resort planów dotyczących decentralizacji NFZ, tworzenia regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego, a także wprowadzenia systemu dodatkowych ubezpieczeń. "Ubezpieczenia dodatkowe to szansa na lepsze wykorzystanie środków, które już dziś trafiają do systemu ochrony zdrowia z prywatnych kieszeni pacjentów" - podkreślił.

Przedstawione w marcu plany ministerstwa dotyczące reformy NFZ przewidują m.in. większą niezależność oddziałów regionalnych NFZ. Ministerstwo Zdrowia chce także zlikwidować warszawską centralę NFZ i powołać odrębny urząd, który zajmie się wyceną świadczeń zdrowotnych i oceną ich jakości. To samorządy mają decydować o kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej.