Nowa regulacja zastąpiła obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów (Dz. U. Nr 109, poz. 722).

Zakres nowej regulacji obejmuje zmiany o charakterze porządkującym, a także terminologicznym. Ponadto, wprowadza pewne zmiany merytoryczne związane z przeniesieniem części przepisów znajdujących się dotychczas w rozporządzeniu z 28 maja 2010 r. do art. 16 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl