Tekst rozporządzenia został podpisany przez ministra zdrowia i czeka na publikacje w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.mz.gov.pl