W skład Rady weszli:

- Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przewodniczący Rady Programowej,

- Wojciech Matusewicz - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych,

- Grzegorz Cessak - prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- Artur Fałek - dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,

Agnieszka Strzemieczna - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

- prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

- Anna Krawczak - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Nasz Bocian;

- prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński,

- prof. dr hab. Eleonora Zielińska,

- prof. dr hab. Jan Hartman,

- prof. dr hab. Paweł Łuków.

Rada będzie koordynowała realizację Programu, mającego na celu zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne możliwości leczenia, albo nie istnieją inne metody. Członkowie Rady będą m.in. koordynowali i nadzorowali prace komisji konkursowych, które wyłonią placówki medyczne - realizatorów Programu.

Źródło: www.mz.gov.pl