Zabieg wykonano u 67-letniego chorego, z ciężką pozawałową niedomykalnością mitralną, po licznych rewaskularyzacjach wieńcowych oraz po implantacji kardiowertera-defibrylatora. Ze względu na bardzo wysokie ryzyko klasycznej operacji kardiochirurgicznej, zastosowanie MitraClipu było najbezpieczniejszym sposobem zmniejszenia stopnia niedomykalności mitralnej.

Zabieg przeprowadził zespół w składzie: dr n. med. Adam Rdzanek (operator), dr n. med. Arkadiusz Pietrasik (operator), dr n. med. Marek Kiliszek, dr n. med. Piotr Scisło (nawigacja echokardiograficzna), dr n. med. Janusz Kochman (kierownik zespołu Kardiologii Inwazyjnej) oraz dr Jolanta Zygmunt (opieka anestezjologiczna). Zabezpieczenie kardiochirurgiczne zapewniał dr Artur Rymsza. Zabieg wykonano w warunkach dedykowanej, do tego rodzaju procedur sali hybrydowej, z wykorzystaniem nowoczesnych, w tym trójwymiarowych, technik echokardiografii przezprzełykowej.

MitraClip to innowacyjne urządzenie do małoinwazyjnego leczenia niedomykalności zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu” - polegającą na zespoleniu wolnych brzegów płatków zastawki przy użyciu zapinki. Wykonywany na bijącym sercu i nieustannie otwierającej się zastawce, zabieg implantacji MitraClipa należy do najtrudniejszych inwazyjnych procedur kardiologicznych wykonywanych drogą przezskórną.

Przeprowadzony zabieg to kolejny sukces I Katedry i Kliniki Kardiologii, ośrodka, który w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia. W ostatnich latach Ośrodek specjalizuje się w przezcewnikowym leczeniu wad zastawkowych serca. Wykonywanie takich zabiegów u chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego wymaga ścisłej współpracy kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów oraz lekarzy innych specjalności (heart team – kardiogrupa). Takie możliwości zapewnia szpital kliniczny SP CSK przy ul. Banacha.

Źródło: www.wum.edu.pl