Z ramienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w spotkaniu uczestniczyły: wiceprezes NRPIP, Aleksandra Śnieg oraz Joanna Walewander, sekretarz NRPIP.

Debatę otworzyła marszałek Sejmu Ewa Kopacz, która objęła honorowym patronatem działalność Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się.

W imieniu prezydent Lecha Wałęsy, który nie przybył z powodu nagłego odwołania lotu z Gdańska, list odczytał Piotr Gulczyński, prezes Instytutu Lecha Wałęsy. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, eksperci, liderzy opinii publicznej oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych. W dalszej kolejności zostały przedstawione wystąpienia honorowych gości spotkania „Białą Księgę na Temat Zdrowego Starzenia Się” zaprezentował prof. Bolesław Samoliński, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia Się. Następnie kontynuowano debatę z udziałem:

- Stanisława Karczewskiego, wicemarszałka Senatu,

- Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich,

- Igora Radziewicza - Winnickiego, wiceministra zdrowia,

- Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej,

- Beaty Małeckiej-Libery, wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia,

- Mieczysława Augustyna, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,

- Michała Szczerby, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP.

Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat problemu starzenia się, skali zjawiska oraz wydolności systemu na rzecz ludzi starszych. Wskazano również na znaczenia tego wielowymiarowego spotkania, kontynuacji prac na temat problemu oraz opracowania rządowego wielosektorowego dokumentu, w celu skutecznego przygotowania się na problem starzenia się. Na zakończenie debaty główne tezy i rekomendacje „Białej Księgi na Temat Zdrowego Starzenia Się”, przedstawili Eksperci, biorący udział w jej tworzeniu.

Źródło: www.nipip.pl