OZZL w wydanym w czwartek oświadczeniu oraz w liście do prezesa NFZ, podkreślił, że informacja dotycząca wyceny procedur medycznych finansowanych przez NFZ, czyli ze środków publicznych, jest informacją publiczną.

W związku z tym OZZL uważa, że NFZ powinien odpowiedzieć na pytania związku m.in. o to "jaką metodologię wyceny procedur pediatrycznych zastosował Fundusz, jakie elementy kosztów procedur zostały wzięte pod uwagę i w jakiej wysokości, w jaki sposób i w jakiej wysokości została wyceniona praca lekarza będąca elementem procedur pediatrycznych?"

Według OZZL "odpowiedzi powinny być jawne i podane do publicznej wiadomości, aby obywatele sami mogli osądzić czy NFZ wydaje ich pieniądze w sposób racjonalny, czy przy wycenie świadczeń Fundusz uwzględnia wszystkie konieczne elementy kosztów i jak wyceniona jest praca lekarzy."

Związek poinformował, że zwrócił się do prezesa NFZ Agnieszki Pachciarz z prośbą o przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania. Jednocześnie medycy zgłosili wniosek, aby w pracach nad wyceną procedur pediatrycznych – w części dotyczącej wyceny pracy lekarzy – wzięli udział przedstawiciele OZZL, "jako jedynego związku zawodowego w Polsce, uznanego sądownie za reprezentatywny dla zawodu lekarza".

Ponadto, OZZL zwrócił się do prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Alicji Chybickiej oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii prof. Anny Dobrzańskiej z wnioskiem o współpracę z OZZL w części dotyczącej wyceny pracy lekarza w ramach wyceny procedur pediatrycznych przez NFZ. Według OZZL biorą one udział w pracach nad wyceną procedur pediatrycznych przez Fundusz.

Rzecznik prasowy NFZ Andrzej Troszyński podkreślił w rozmowie z PAP, że "jest rzeczą oczywistą upublicznienie owoców prac nad wyceną procedur pediatrycznych. W innym przypadku nie miałyby one sensu" - powiedział.

Przypomniał, że "prace są prowadzone w ścisłej współpracy z tą częścią środowiska pediatrycznego, która współpracę podjęła". Jak poinformował, kilka dni temu Fundusz otrzymał ze szpitali karty kosztowe, które są obecnie analizowane.

"Niepodważalnym celem prac jest uzyskanie takiego poziomu wyceny procedur, który obiektywnie odzwierciedli koszty ponoszone przez świadczeniodawców" - zaznaczył.

Podwyższenie wyceny procedur pediatrycznych zapowiedział jeszcze w ub. roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jak podkreślał wówczas, procedury te nie są wycenione w sposób prawidłowy. NFZ podjęła wówczas prace nad analizą kosztów świadczeń pediatrycznych przy współpracy m.in. z dyrektorami szpitali pediatrycznych.