Od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie, które wyprą...
Magdalena Okoniewska
11.09.2017
We wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie uzgodniony projekt ustawy o nadzwyczajnym sposobie...
11.09.2017
Ponad 3 mln zł przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na adaptację pomieszczeń w radomskim...
Magdalena Okoniewska
11.09.2017
Firma Jazz Pharmaceuticals UK Limited poinformowała, że zaobserwowano występowanie niewielkich...
Magdalena Okoniewska
11.09.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt nowelizacji zarządzenia prezesa w sprawie wyceny...
Magdalena Okoniewska
11.09.2017
Pacjenci, wybierając prywatną placówkę medyczną, poza profesjonalizmem lekarza i jakością usługi...
11.09.2017
Policjanci CBŚP z Poznania zlikwidowali miejsce, w którym nielegalnie produkowano tabletki na...
10.09.2017
Według Naczelnej Rady Lekarskiej potrzebna jest pilna weryfikacja zasad, według których Centrum...
Magdalena Okoniewska
09.09.2017
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego...
Magdalena Okoniewska
09.09.2017
Ministerstwo Zdrowia informuje, że powołany przez ministra zespół roboczy opracowuje projekt ustawy...
Magdalena Okoniewska
09.09.2017
8 września 2017 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się druga tegoroczna część uroczystości...
Magdalena Okoniewska
09.09.2017
Co czwarte szpitalne laboratorium zostało przejęte przez firmę zewnętrzna. Są to głównie podmioty...
09.09.2017
Rada Miasta Częstochowa (Śląskie) zdecydowała o kontynuowaniu programu finansowania zapłodnienia...
08.09.2017
Prywatny szpital, zbudowany i wyposażony kosztem 150 mln zł, rozpocznie 11 września 2017 roku...
08.09.2017
Przepisy dające bliskim zmarłego pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej, nawet jeśli za życia...
08.09.2017
Przedstawiciele samorządu województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii...
Magdalena Okoniewska
08.09.2017
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, wspólnie ze szpitalem Markisch –...
Magdalena Okoniewska
08.09.2017
Przekazany do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Systemu Monitorowania...
Alicja Plichta
08.09.2017
Jedno z pytań w referendum na temat zmian w konstytucji może dotyczyć kwestii służby zdrowia -...
08.09.2017
W ramach „Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020” resort zdrowia rozpoczął realizację programu,...
Magdalena Okoniewska
08.09.2017
W 2016 roku w Polsce przeprowadzono 1548 przeszczepów. Pod względem liczby dawców w BMDW Polska...
Magdalena Okoniewska
08.09.2017
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z deklaracją...
Magdalena Okoniewska
08.09.2017
Rzecznik praw dziecka wystąpił do prezydenta o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej...
08.09.2017
Przywrócenie w Polsce kontroli lekarskiej nad sprzedażą preparatów do antykoncepcji awaryjnej...
08.09.2017
Sześć procent PKB to na razie poziom nieosiągalny, ale nakłady na ochronę zdrowia będę zwiększane -...
07.09.2017
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o pilną nowelizację ustawy z 8 czerwca 2017 roku o...
Magdalena Okoniewska
07.09.2017
Chcemy poszerzać listę bezpłatnych leków 75 plus, ale nie w sposób irracjonalny; nie chcemy, żeby...
07.09.2017
Rozległy zawał serca był przyczyną śmierci lekarza ze szpitala we Włoszczowie (Świętokrzyskie),...
07.09.2017
7 września 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o...
Magdalena Okoniewska
07.09.2017
Rada Ministrów przyjęła 7 września 2017 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia...
Magdalena Okoniewska
07.09.2017