Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
W ponad 50 miastach wybuchły akcje masowego wypowiadania klauzuli opt-out - powiedział w piątek 15...
15.12.2017
35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że zamierza zmniejszyć ograniczenia dotyczące...
15.12.2017
Po kilkanaście tysięcy złotych grzywny mają zapłacić dwaj byli lekarze szpitala w...
15.12.2017
Ponad 100 mln zł dofinansowania przekaże budżet państwa na budowę i wyposażenie Wielkopolskiego...
15.12.2017
Badania laboratoryjne są niezbędne do postawienia właściwej diagnozy, ale ich rola jest ciągle...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
W hospicjach brakuje miejsc. W niektórych województwach na przyjęcie trzeba czekać kilka miesięcy....
Agnieszka Matłacz
15.12.2017
W Dzienniku Ustaw 14 grudnia 2017 roku (poz. 2337) opublikowane zostało rozporządzenie ministra...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
Jedynie w 34 przypadkach na 145 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w III kwartale 2017 roku...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
Czteropoziomowy parking, z 423 miejscami dla samochodów, z panelami słonecznymi na dachu, otwarto w...
14.12.2017
OPZZ chce wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną do 6,8 procenta PKB w ciągu trzech lat. Popiera...
14.12.2017
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 77/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie kraju serię...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
Zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za obietnicę przyspieszenia terminu zabiegu...
14.12.2017
Prowadzenie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą kilku rodzajów tej działalności wymaga...
Paszkowski Artur
14.12.2017
W Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że poziom opieki nad osobami pozbawionymi wolności jest...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
13 grudnia 2017 roku W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z 7...
Magdalena Okoniewska
14.12.2017
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych decyzją...
Inny
14.12.2017
Olfaktometr to urządzenie do precyzyjnego podawania bodźców zapachowych, które umożliwia dokładne...
14.12.2017
Zasady przyjmowania na rezydentury oraz programy szkoleń specjalizacyjnych powinny zostać zmienione...
13.12.2017
Według danych Ministerstwa Zdrowia klauzulę opt-out wypowiedziało już około 10 procent lekarzy...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
Obecnie funkcjonuje 498 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, w tym również zespoły...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
Rzecznik Praw Pacjenta wydał ulotkę na temat praw pacjenta, na której pismem brajla zostały...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 17...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
15 grudnia 2017 roku wchodzi w życie część przepisów ustawy zmieniającej ustawę o systemie...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
Ruchy sprzeciwiające się obowiązkowym szczepieniom zaczynają koordynować swoje działania ponad...
13.12.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał 5 grudnia 2017 roku, że skazanie dziennikarzy za...
13.12.2017
Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach...
Magdalena Okoniewska
13.12.2017
Ministerstwo Rozwoju będzie premiować firmy, które najmocniej przyczyniają się do rozwoju...
13.12.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski