Od niemalże 20 lat samorząd Mazowsza zabiegał o uregulwanie praw własności na terenie, na którym stoi szpital dziecięcy. 

Teren użytkowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym należał do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Od lat zabiegano o wyłączenie tego obszaru spod zarządu parku – marszałek województwa kilkukrotnie występował do ministra środowiska w tej sprawie. Niestety wnioski te rozpatrzano odmownie. Nie było wówczas innych możliwości nabycia tej nieruchomości.

Trzy nowe specjalizacje dla terapii dzieci i młodzieży czytaj tutaj>>

Konieczne zmiany w prawie

Dzięki zmianie przepisów – ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1337) – pojawiła się możliwość uzyskania prawa własności do gruntu. 

Efektem rozmów przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego, ministerstwa środowiska, mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, starostwa powiatu warszawskiego zachodniego, gminy Łomianki oraz Kampinoskiego Parku Narodowego był list intencyjny podpisany 15 października 2015 r. odnoszący się do terenu, na którym mieści się szpital.

Wszelkie niezbędne procedury zrzekania się praw użytkowania wieczystego oraz darowizn właśnie dobiegły końca. Dzięki temu Mazowsze uzyska prawo własności terenu, na którym mieści się szpital, co pozwoli adekwatnie do potrzeb szpitala gospodarować tą nieruchomością.

 

Centrum Leczenia Mukowiscydozy

W szpitalu w Dziekanowie Leśnym znajduje sie m.in.: jedyne w Polsce Centrum Leczenia Mukowiscydozy.

Do szpitala w Dziekanowie Leśnym została przeniesiona Klinika Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – jedyny na Mazowszu ośrodek leczący mukowiscydozę. Powstało w ten sposób Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Jest to nowy ośrodek w placówce, mieszczący się w odrębnym szpitalnym pawilonie IVA. Tworzą go część – ambulatoryjna, diagnostyczna oraz szpitalna. Inwestycja objęła nie tylko kompleksowy remont, ale też zakup wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medycznej. Odnowiony oddział spełnia najwyższe międzynarodowe standardy leczenia chorych na mukowiscydozę.

Na parterze nowo powstałego Centrum znajdują się pracownie diagnostyczne z najnowocześniejszym sprzętem pozwalającym na kompleksową diagnostykę chorób układu oddechowego oraz na prowadzenie działalności naukowej.

Na tym samym poziomie znajduje się również pięć pokoi hotelowych dla rodziców pacjentów oraz pokój socjalny przygotowany z myślą o nich. Na pierwszym piętrze znajduje się oddział szpitalny dysponujący dwunastoma jedno- i dwuosobowymi salami.

Na oddziale może przebywać 20 pacjentów, w tym nawet 12 z mukowiscydozą. Wszystkie sale chorych mają osobne łazienki.

Na drugim piętrze powstała pierwsza w Polsce poradnia leczenia mukowiscydozy przyjmująca pacjentów w systemie rooming-in. Oznacza to, że chorzy nie oczekują na konsultację, ale zaraz po przyjściu do poradni są umieszczani w osobnych pokojach, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zminimalizować możliwość kontaktu z innymi chorymi i ryzyko zakażenia krzyżowego. W nowym Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym przygotowano pięć takich pokoi konsultacyjnych.