Zdaniem Marka Michalaka RPD w ustawodawstwie brakuje precyzyjnych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety przeznaczonych dla dzieci.

Michalak poinformował, że przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr hab Agnieszka Zimmermann w piśmie skierowanym do RPD podkreśliła, że w ustawodawstwie brakuje precyzyjnych zapisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety.

Czy pracodawca może udostępniać pracownikom suplementy diety czytaj tutaj>>

 

Reklama a nacisk

"Z wykonanej w tym roku w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed pracy magisterskiej pt. "Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej" wynika, że istnieje silna korelacja (udowodniona statystycznie) pomiędzy czasem spędzanym przez dzieci na oglądaniu telewizji (a co za tym idzie reklam), a wywieraniem przez nie nacisku na rodziców podczas wizyt w aptece w celu dokonania zakupu reklamowanego preparatu. Warto także zwrócić uwagę, że ponad połowa dzieci w badanej populacji (51 proc.) największą uwagę zwraca na występującą w reklamie melodię lub piosenkę, które w tego typu reklamach pojawiają się nagminnie, pozostając na długo w świadomości odbiorcy" – informowała Zimmermann.

Zdaniem eksperta właściwe byłoby wprowadzenie zakazu udziału dzieci w reklamie, zakazu stosowania w reklamie elementów skierowanych do dzieci oraz stworzenie restrykcyjnych regulacji w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także w ustawie o wyrobach medycznych. Według niej takie rozwiązania wzmocnią ochronę prawną dzieci.

Suplementy diety mogą mieć działania niepożądane czytaj tutaj>>

Ustawa bez definicji reklamy

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowią, że oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

RPD zauważył, że ustawa ta nie zawiera jednak definicji reklamy. Dodał, że także zagadnienia dotyczące reklamy wyrobów medycznych nie zostały szczegółowo uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych.