Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podkreśla, że cieszą się, że udało się wynegocjować w ministerstwie zdrowa pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, które apteki muszą kupić, by być w stanie realizować recepty w wersji elektronicznej.

Więcej o przesunięciach magazynowych między aptekami czytaj tutaj>>

- Bez tego wsparcia część aptek nie mogłaby sprostać pod względem komputerowym wyzwaniom wdrożenia e-recepty – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. - Dzięki sfinansowaniu połowy kosztów związanych z informatyzacją aptek wszystkie placówki powinny od 1 stycznia przyszłego roku móc zrealizować e-receptę.

Prezes NRA podkreśla, że apteki mają czas do końca roku, by zmodernizować sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.  

 


Limit do 3,5 tysiąca na stanowisko

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podaje, że w sumie na informatyzację aptek przeznaczą 15 mln zł.

- Koszt, którzy farmaceuci poniosą w całym 2018 r. na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego będzie się podwójnie zaliczać w ciężar kosztów i o tyle będzie pomniejszał podstawę opodatkowania – mówi Cieszyński. - Jeśli aptekarz kupi komputer za 3 tys. zł, to w kosztach pojawi mu się 6 tys. zł.

Wiceminister podał, że przyjęli takie założenie, że na każde stanowisko w aptece limit będzie wynosić 3,5 tys. zł. Ministerstwo zakłada, że w aptece nie będzie więcej niż 4 stanowiska.

Wsparcie do maksymalnie 4 aptek

- Wsparcie każdemu przedsiębiorcy przysługiwać będzie do czterech aptek – mówi Cieszyński. – Można powiedzieć, że każdy przedsiębiorca w sumie maksymalnie będzie mógł otrzymać powyżej 10 tys. zł. Będzie to rozliczane w mechanizmie podatkowym.

 

50 mln dla lekarzy poz

Wiceminister zdrowia Cieszyński przypomniał, że – w związku z obowiązkiem wprowadzenia e-recepty – przeznaczą 50 mln zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Te pieniądze przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza też możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich przez asystentów medycznych. Elektroniczne recepty mają obowiązywać w całym kraju od 2020 r.

- W przyszłym tygodniu ta nowelizacja wejdzie życie i w ciągu kilku najbliższych tygodni podamy, jakie będą warunki przyznawania tych pieniędzy – mówi Cieszyński.

Więcej o ustawie wprowadzającej możliwość wystawiania zwolnień przez asystentów medycznych czytaj tutaj>>

Ustawa przewiduje dofinansowanie w 2018 r. ,w formie dotacji celowej do kwoty 50 mln zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Resort podawał, że szacują, że z ok. 50 mln zł, które mają przewidziane na informatyzację w poz, uda im się sfinansować ponad 60 proc. kosztów wyposażenia ponad 13 tysięcy stanowisk komputerowych.