Wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński podkreśla, że razem z ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowana została rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Projekt zakłada, że zaświadczenia lekarskie na podstawie osobnego upoważnienia, udzielonego przez lekarza, będą mogli wystawiać także tzw. „asystenci medyczni”.

Dotacja celowa dla NFZ

Projekt przewiduje także dofinansowanie w 2018 r. ,w formie dotacji celowej do kwoty 50 mln zł, przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

- Mam nadzieję, że ten projekt trafi do Sejmu na pierwszym posiedzeniu po wakacjach. Przewiduje on przekazanie jeszcze w tym roku dodatkowych środków na informatyzację. W szczególności chcemy, by te pieniądze trafiły do podstawowej opieki zdrowotnej – mówi Cieszyński. - Szpitale miały i mają więcej możliwości, by skorzystać z programów unijnych.  Największą lukę widzimy właśnie w poz.

 

Ci co już wydali, też może dostaną

Pieniądze mają być przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania, które będzie niezbędne, by móc wystawiać w przychodniach dokumenty w wersji elektronicznej np.: e-recepty, czy e-zwolnienia.

- Chcemy płacić za efekty. Środki mają być dla tych świadczeniodawców, którzy będą chcieli wystawiać e-recepty czy e-zwolnienia – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. - Zadeklarują, że w danym czasie zaczną je wystawiać i wtedy dostaną pieniądze.

Wiceminister podaje, że szacują, że z ok. 50 mln zł, które mają przewidziane na informatyzację w poz, uda im się sfinansować ponad 60 proc. kosztów wyposażenia ponad 13 tysięcy stanowisk komputerowych.

Wiceminister podkreśla, że wiedzą, że część placówek już poniosła koszty związane z informatyzacją.

- Trudno powiedzieć, że są to środki tylko dla tych, którzy nie są jeszcze zinformatyzowani. Narodowy Fundusz Zdrowia uzyska dodatkowe uprawnienia do dofinansowania informatyzacji i będziemy rozmawiać o tym, jak ten model ma wyglądać – mówi Cieszyński.