"Wprowadzając e-recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji poprzedzającej wystawienie pierwszej e-recepty. Wyjaśnił, że z doświadczenia Polski oraz innych krajów wynika, że na receptach wypisywanych ręcznie był duży odsetek błędów, źle odczytane dawki leków czy źle odczytane nazwy leków. Dodał, że można tego uniknąć jeżeli recepta będzie wypisywana w wersji elektronicznej.

Podkreślił, że dzięki e-recepcie zarówno pacjent jak i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków co jest ważne w procesie leczenia. W ocenie ministra wprowadzenie e-recepty pozwoli lekarzowi zaoszczędzić czas i poświęcić go na rozmowę z pacjentem, "a to chyba najważniejsze w procesie badania chorego" - podkreślił Szumowski.

O tym jak zrealizować e-receptę czytaj tutaj>>

Pierwszą e-receptę wystawiono w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, zrobił to osobiście szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Wystawienie e-recepty poprzedziło badanie pacjenta - prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego. Minister zdrowia zmierzył mu ciśnienie, a wywiad medyczny przeprowadziła dr Teresa Kwietniewska, lekarz prowadzący. Następnie prezydent udał się do apteki, gdzie zrealizował e-receptę.

Minister zdrowia zapewnił, że lekarze, którzy będą mieli problemy z wystawieniem e-recept będą mógł zwrócić się o pomoc do Ministerstwa Zdrowia, zapowiedział też program e-learningowy dla lekarzy i farmaceutów.

W Siedlcach i Skierniewicach od połowy lutego odbywał się pilotaż e-recepty. Od piątku każdy mieszkaniec tych dwóch miast, który przyjdzie do lekarza i poprosi o e-receptę będzie mógł ją otrzymać i zrealizować w aptece.

 

Elektroniczna recepta wystawiona przez lekarza będzie zapisana w systemie e-Recepta. Pacjent otrzyma na swojego mejla plik z kodem kreskowym lub sms z kodem składającym się z czterech cyfr. Jeżeli nie będzie chciał skorzystać z tych dwóch możliwości, to będzie mógł poprosić lekarza o wydruk informacyjny, na którym będzie się znajdował m.in. kod kreskowy. Aby zrealizować e-receptę uda się do apteki. Tam przedstawi farmaceucie kod kreskowy (na telefonie lub na wydruku) lub kod, który otrzymał SMS-em.

Aptekarz sczyta kod kreskowy i w systemie elektronicznym e-Recepta pojawi się zapisana pacjentowi recepta. Po wydaniu leków e-recepta zostanie odznaczona jako zrealizowana. Jeżeli lekarz przepisze kilka leków będzie możliwość wykupienia ich w kilku aptekach bez konieczności robienia odpisów recept.

Od 1 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty mają być już wystawiane w każdym gabinecie medycznym.

W ocenie resortu zdrowia MZ wprowadzenie e-recept przyniesie wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Pacjenci recept nie zgubią lub przypadkowo nie zniszczą, nie będzie już też problemów z nieczytelnie wypisanymi receptami lub np. brakiem pieczątki lekarza. Jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej (np. gdy w jednej nie będzie wszystkich potrzebnych leków).

Pacjenci historię wystawionych e-recept będą mogli sprawdzić w swoim koncie w serwisie internetowym. W systemie będzie także informacja czy recepta została zrealizowana. Zdaniem MZ, docelowo może to być pomocne w monitorowaniu terapii pacjentów przewlekle chorych (za ich zgodą).

Pacjenci będą również mogli upoważnić bliskich do dostępu do historii recept. Takie rozwiązanie przygotowano przede wszystkim z myślą o seniorach - dzięki temu dzieci lub wnuki będą mogły sprawdzić, czy starsza osoba wykupiła leki, a w razie potrzeby także receptę zrealizować.

Jak podaje MZ, w Szwecji, gdzie funkcjonuje system e-recept lekarz oszczędza dzięki niemu dziennie 30 minut swojego czasu pracy.