Porozumienie dotyczy propozycji Komisji Europejskiej ze stycznia 2017 r. w sprawie drugiego rozszerzenia wykazu rakotwórczych substancji w miejscu pracy.

Lepsza ochrona dla 20 mln pracowników

- Dokonaliśmy dziś kolejnego ważnego kroku dla zagwarantowania europejskim pracownikom ochrony przed nowotworami pochodzenia zawodowego. Zapewni to lepszą ochronę ponad 20 milionom pracowników w Europie. W szczególności skorzystają na tym pracujący w przemyśle chemicznym, metalowym i samochodowym, kierowcy zawodowi, pracownicy budowlani oraz pracownicy stoczni i magazynów - powiedziała po wypracowaniu porozumienia unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen.

Sprawdź: Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. >>

Dyrektywa jest stale aktualizowana

Wśród zaproponowanych przez Komisję Europejską jeszcze w styczniu 2017 r. substancji znalazły się m.in.

  • zużyty olej silnikowy (zagrożenie rakiem skóry),
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które powstają np. w wyniku produkcji koksu lub aluminium,
  • epichlorohydryna (występuje przy produkcji papieru).

Czytaj też: Definicje, obowiązki oraz procedury postępowania w związku z wypadkiem >

 

Dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów z 2004 r. jest stale aktualizowana w związku z rosnącą wiedzą naukową na temat szkodliwych substancji. W kwietniu tego roku KE przedstawiła projekt kolejnej nowelizacji, wskazując na konieczność wprowadzenia w UE limitów dla pięciu substancji występujących w środowisku pracy.

Czytaj w LEX BHP: Praca w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych >

Chodzi o kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy, a także nieorganiczne związki arsenu oraz formaldehydu. Pierwsze trzy wymienione substancje są powszechnie stosowane m.in. w produkcji i rafinacji kadmu, produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych, wytopie cynku i miedzi, odlewnictwie, produkcji szkła, tworzyw sztucznych, elektronice, budownictwie oraz recyklingu.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Czym różni się stopień zagrożenia od grupy zagrożenia czynnika biologicznego? >

Bezpieczna praca w galwanizerni >

Praca w narażeniu na zranienie ostrymi narzędziami >