W Polsce jest ponad 48 tys. zarejestrowanych fizjoterapeutów, co plasuje fizjoterapeutów na trzecim miejscu pod względem liczebności wśród zawodów medycznych w naszym kraju. W tej grupie, zgodnie z danymi GUS, jest 28 tys. osób prowadzących prywatne praktyki fizjoterapeutyczne. Większość z nich nie ma swojej siedziby, w której przyjmuje pacjentów, tylko świadczy usługi w ramach kontraktu dla innych podmiotów leczniczych, bardzo często prowadzą też usługi na wezwanie do domu pacjenta. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada tego roku musieliby stać się podmiotami leczniczymi.

Ministerstwo zdrowia 29 maja zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która ma to zmienić.  

– Dzięki temu projektowi fizjoterapeuci wykonujący indywidualną praktykę zawodową, identycznie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To ważna i wyczekiwana zmiana w środowisku – podsumowuje Maciej Krawczyk, Prezes KIF.

 

Większość fizjoterapeutów w rejestrze

KNF podała we wtorek, że na dzień 29 maja br. w Polsce jest 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty. Od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Pacjenci prywatnie wydają pięć razy więcej pieniędzy na rehabilitację niż NFZ czytaj tutaj>>

Według szacunków i analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów olbrzymia większość fizjoterapeutów zdążyła złożyć dokumenty w wymaganym z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty terminie i spełniła konieczne warunki do kontynuowania pracy w zawodzie.

Krawczyk podkreśla, że brak wpisania do Krajowego Rejestru skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

GIF podał, że w trakcie weryfikacji odmówili nadania prawa wykonywania zawodu 70 osobom na ponad 30 tys. zarejestrowanych. Dali odmowy np.: masażystom, którzy przeszli tylko kurs, pielęgniarkom, które w nazwie studiów miały słowo „fizjoterapia”, ale nie spełniają wymogów, ale także osobom po wychowaniu fizycznym, które prowadziły zajęcia np.: korekcyjne dla dzieci. Nie mieli wystarczających kwalifikacji, by zostać fizjoterapeutami.

Fizjoterapeuta – samodzielny zawód medyczny

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uchwalona we wrześniu 2015 r. uregulowała m.in. sprawy wykonywania zawodu, kształcenia i działania samorządu zawodowego. Do opracowania tej regulacji działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, mógł założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii były wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Ustawa przesądziła, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określiła szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód, i wprowadziła Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Określono w niej, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega m.in. na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kinezyterapii, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych.