Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwrócił się do...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Duże jest zainteresowanie pacjentów z zaawansowanym SM terapią komórkami macierzystymi, prowadzoną...
10.08.2017
Liczba aptek wzrosła w ostatnich miesiącach i w sierpniu 2017 roku działało ich już ponad 15...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Według Rzecznika Praw Obywatelskich osoby doświadczające ostrej psychozy nie powinny przebywać w...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Prawie co drugiego chorego udaje w Polsce wyleczyć z choroby nowotworowej, mimo to rak wciąż jest...
10.08.2017
Minister zdrowia ogłosił szczegółowe regulacje w zakresie kształcenia ciągłego diagnostów...
Alicja Plichta
10.08.2017
Minister zdrowia ustalił już stawki opłat za krew i jej składniki, które mają obowiązywać od 1...
Alicja Plichta
10.08.2017
Latem do ortopedy z ostrymi urazami (skręceniami i zerwaniami) najczęściej zgłaszają się osoby...
10.08.2017
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeprowadzono innowacyjny zabieg kardiochirurgiczny,...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im....
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
W województwie kujawsko-pomorskim trwa realizacja przygotowanego przez urząd marszałkowski programu...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą aneksy do umów z placówkami medycznymi na III kwartał...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
35 na 160 wniosków dotyczących oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej przesłanych w 2017...
10.08.2017
Państwo będzie płacić odszkodowania za powikłania po obowiązkowych szczepieniach. Ale nie za...
10.08.2017
Chirurg, który w miniony poniedziałek 7 sierpnia 2017 roku był pijany podczas pełnienia dyżuru w...
09.08.2017
Prawidłowe nawyki żywieniowe najsilniej kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Wpływ na ten...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zaniepokojenie zmianami regulacji prawnych w zakresie obowiązku...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
W Polsce co roku rozpoznaje się nowotwór płuca u około 14 600 mężczyzn i 7000 kobiet. Eksperci...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Procedury hybrydowe w kardiologii łączą w sobie techniki zabiegowo-interwencyjne z procedurami...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Olsztyńscy naukowcy i lekarze przebadają dzieci skarżące się na przewlekłe bóle brzucha. Do...
09.08.2017
Bezpieczeństwo pacjentów zaopatrujących się w leki w placówkach uprawnionych do obrotu produktami...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Ostatnie kilkanaście lat w Polsce przyniosło liczne zmiany społeczne, technologiczne, ekonomiczne,...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Dwaj lekarze ze Szpitala Powiatowego w Lublińcu odpowiedzą wkrótce przed sądem za narażenie...
09.08.2017
98,4 milionów złotych wróciło do funduszu chrobowego po tym, jak ZUS skontrolował zwolnienia...
09.08.2017
Wykonywanie zawodu pielęgniarskiego napotyka na coraz to nowsze wyzwania. Zmienia się świadomość...
09.08.2017
17 sierpnia 2017 roku minie termin składania ofert w przetargu na dokończenie projektu budowy...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Ministerstwo Zdrowia przekaże więcej pieniędzy uczelniom medycznym, które zostaną przeznaczone na...
09.08.2017
Ministerstwo Zdrowia zwiększy o 146 mln zł środki na refundację leków, które dotychczas były...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
W Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku zakończył się remont izby przyjęć....
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
SP ZOZ w Lęborku utworzy nowoczesny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci placówki będą...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017