Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, który będzie obowiązywał w roku akademickim 2019/2020.

Z projektu wynika, że na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 8331 miejsc.  (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych  w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 5122 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim - 1308 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski – 1901 miejsc.)

Natomiast na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1416 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim wynosi 823 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim - 266 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski - 327 miejsc.).

Limity przyjęć na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym w języku polskim zmniejszyły się o 29 miejsc łącznie na wszystkich uczelniach. Natomiast studia prowadzone w języku innym niż język polski uległy zwiększeniu łącznie o 23 miejsc.


50 tysięcy za studia lekarskie, ale chętnych coraz więcej - czytaj tutaj>>

 

Więcej miejsc na studiach stacjonarnych

W porównaniu do limitów przyznanych na rok akademicki 2018/2019 ogólny limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny wzrósł o 315 miejsc (bez uwzględnienia limitów na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż język polski). W tym na kierunek lekarski, prowadzony w formie jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim limit wzrósł o 344 miejsc. Na studia lekarskie niestacjonarne w języku polskim limit z zmniejszył się o 29 miejsc.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że zwiększają limity przyjęć w uczelniach na kierunku lekarskim  z powodu „ odczuwalnych w systemie zdrowia braków kadrowych, w szczególności lekarzy”. W 2019 r. Minister Zdrowia zwrócił się do uczelni medycznych o oszacowanie swoich możliwości organizacyjnych pozwalających na zwiększenie liczby studentów. Biorąc pod uwagę średni koszt kształcenia w skali roku oraz możliwości organizacyjne uczelni, Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia dotyczącego limitów przyjęć zwiększył planowany nabór na studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (prowadzonych w trybie stacjonarnym w języku polskim) łącznie o 315 miejsc.


Rektor UKSW: Zaczynamy kształcić lekarzy i pielęgniarki, w planach szpital ze sztuczną inteligencją - czytaj tutaj>>

 

Na jakich uczelniach są kierunki lekarskie?

Kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny jest realizowany przez:

  1. uczelnie publiczne, które otrzymują środki finansowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra właściwego ds. zdrowia na prowadzenie działalności dydaktycznej (z przeznaczeniem na prowadzenie studiów w trybie stacjonarnym, w języku polskim): Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (wydział cywilny), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
  2. uczelnie publiczne, które otrzymują z budżetu państwa środki na kształcenie lekarzy, przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej: Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski, w zakresie w jakim prowadzi kształcenie na potrzeby wojska;     
  3. uczelnie publiczne, które otrzymują  środki z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  4.  uczelnie niepubliczne, które koszty kształcenia pokrywają z przychodów własnych (prowadzą studia wyłącznie na zasadzie odpłatności): Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.