Chodzi o zmieniony art. 155, który otrzymuje brzmienie: "Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Lekarze zwracają uwagę na to, że to przepis najczęściej używany do oskarżania lekarzy w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta. Dotychczasowe przepisy przewidywały kary od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy mogły zasądzać karę w zawieszeniu - co było stosowaną praktyką. Sprawy kończyły się zwykle najwyżej wyrokami karnymi w zawieszeniu i następczymi pozwami cywilnymi o odszkodowanie. Ale po nowelizacji sąd będzie musiał orzec karę bezwzględnego więzienia, ponieważ zawieszenie możliwe jest tylko dla kar do jednego roku (zgodnie a art. 69 kk). Lekarze nie kryją, że obawiają się tego, że za błąd przy pracy zacznie im grozić restrykcyjna kara więzienia, bez możliwości kary w zawieszeniu.

Po zmianach w kodeksie za błąd medyczny lekarz pójdzie do więzienia - czytaj tutaj>>

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że znowelizowany przepis odnosi się do pospolitych przestępstw.  - Chodzi o takie przypadki, gdy np. bandyta śmiertelnie dźgnie ofiarę nożem, a jego czyn zostanie zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Dotychczas za to groziło zaledwie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, tyle samo co sfałszowanie legitymacji szkolnej czy malowanie graffiti na budynku. Kara została więc podwyższona do 10 lat, a w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci więcej niż jednej osoby – do 15 lat – tłumaczy MS.

Kto będzie chciał leczyć, gdy za błąd będzie grozić więzienie? - czytaj tutaj>>

 

Błąd medyczny inaczej kwalifikowany

Resort dodaje, że celem nowelizacji Kodeksu karnego jest bowiem ochrona ludzkiego życia jako najwyższego dobra, a dotychczasowa sankcja za nieumyślne spowodowanie śmierci była nieadekwatnie łagodna.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że błąd medyczny nie musi być kwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Dodaje, że często błędy lekarskie traktowane są jako sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka. Wtedy możliwe jest orzeczenie grzywny lub ograniczenia wolności. Co więcej, możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania.

Poniżej roku będzie można zawiesić

Resort wyjaśnia, że jednak nawet zakwalifikowanie błędu medycznego jako przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci nie oznacza, że w świetle nowych regulacji nie jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kara jednego roku więzienia nadal będzie mogła być warunkowo zawieszana – tu nowe przepisy nic nie zmieniają. Ponadto nadal istnieje możliwość skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia kary i sąd może orzec tylko grzywnę czy karę ograniczenia wolności.