Powiatowy inspektor sanitarny nałożył na Mariolę Kowalską (dane zmienione), która prowadziła solarium, karę pieniężną w wysokości 1500 zł za zabronioną reklamę i promocję usług. Organ ustalił, że ukarana umieściła w swoim lokalu tabliczki z informacją o korzystniejszej cenie karnetów z 10 i 15 proc. zniżką przy zakupie karnetu, co naruszyło przepisy ustawy z ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (usol). Kobieta odwołała się od decyzji, ale państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzymał ją w mocy. Dlatego Mariola Sun wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Czytaj także: Solarium tylko dla pełnoletnich >>>

Reklama w lokalu solarium zakazana

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który stwierdził, że zgodnie z art. 4 usol, reklama i promocja usług w zakresie udostępniania solarium jest zabroniona. Przepis ten wskazuje przykładowe miejsca, które są objęte zakazem, m.in. telewizja, radio, prasa, kina, podmioty lecznicze, miejsca publiczne, plakaty oraz w środkch usług informatycznych. Sąd podkreślił, że katalog wskazanych przykładów jest katalogiem otwartym, co bezspornie wynika ze sformułowania „w szczególności”. Wynika z tego, że zakazana przez ustawę reklama może mieć także miejsce w lokalu solarium.

 


Zniżka przy karnecie to promocja

WSA uznał, że organy prawidłowo uznały, że oferowanie w lokalu solarium karnetów, przy zakupie, których kupujący uzyskiwał zniżkę, można uznać za promocję w rozumieniu przepisów ustawy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 3 usol, oferowanie usług po cenie niższej od normalnie stosowanej jest promocją. Ponadto z przywołanego przepisu wynika, że promocja może mieć charakter wyłącznie publiczny. Tymczasem za takie miejsca uznał je sąd, ponieważ wstęp do solariów nie jest ograniczony. Natomiast zakaz korzystania z ich usług dotyczy jedynie osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

 

Niższa cena zachęca do zakupu

Sąd uznał, że nie może podzielić poglądu ukaranej, że nie doszło do oferowania usług udostępniania solarium po cenie niższej od normalnie stosowanej, ponieważ karnet zawsze łączy się z obniżeniem ceny. Jak bowiem wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, jej celem jest ochrona zdrowia przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego wydzielanego przez solaria, które może mieć negatywne skutki, wiążące się z np. przedwczesną umieralnością na choroby nowotworowe skóry. WSA podkreślił, że dla wielu klientów zasadnicze znaczenie przy kupnie towaru czy usługi ma cena, dlatego oferowanie jej obniżenia może zachęcić do zakupu. Tymczasem stosowanie przepisów ustawy powinno spowodować m.in. spadek liczby osób korzystających z solariów. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę.

Wyrok WSA w Gdańsku z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Gd 138