NFZ opublikował do konsultacji projekty 11 zarządzeń wprowadzających zmiany wycen w świadczeniach. Te nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca. Projekty można opiniować do 10 czerwca do godz. 16.

Zmiany wycen obejmują prawie wszystkie rodzaje świadczeń. Przypomnijmy, że po zmianie planu finansowego od 1 lipca NFZ ma mieć ponad 4 mld złotych więcej. Jednak jak zapowiadał prezes Andrzej Jacyna, tylko 900 mln z tego zostanie przekazanych dla placówek medycznych z powodu wzrostu wycen świadczeń.

 

Dodatkowe miliony NFZ zamiast na leczenie pójdą na podwyżki​ - czytaj tutaj>>

Na szpitale ok. 375 mln zł więcej

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zapowiadał, że wyceny w świadczeniach szpitalnych wzrosną między 2 a 3 proc. Z projektu zarządzenia wynika, że szacowany skutek finansowy wynikający z wprowadzonych zmian w szpitalnictwie szacowany jest na ok. 375 mln zł.

Kolejny projekt dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Tu zmianie uległa wycena punktowa produktów z katalogu świadczeń i zakresów (katalog 1 e) tj.: zmianie o 2% uległa wycena świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji oraz o 3% wycena świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

 

NFZ: Z czterech miliardów tylko 900 mln zł trafi na wzrost wycen​ - czytaj tutaj>>

 

Więcej na rehabilitację i uzdrowiska

Jak zapowiadało Ministerstwo Zdrowia w takich dziedzinach jak psychiatria i leczenie uzależnień wyceny mają wzrosnąć więcej, średnio o 5 proc. Minister Szumowski podawał, że wyceny w rehabilitacji mają wzrosnąć od 5 do 10 proc.

Zgodnie z projektem zarządzenia wprowadzony zostanie współczynnik korygujący przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe, we wszystkich zakresach. Skutki finansowe wejścia tego zarządzenia zostały oszacowane na ok.17 mln złotych zł, w turnusach rozpoczynających się do 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku.

Jeden z projektów przewiduje zwiększenie wyceny punktowej wszystkich produktów rozliczeniowych w rodzajach rehabilitacja leczenia oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń  - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Szacunkowy koszt wprowadzonej zamiany w odniesieniu do 6 miesięcy szacuje się ma ponad  56,7 mln zł.

 

NFZ więcej zapłaci za leczenie na chirurgii i internie​ - czytaj tutaj>>

 


W ambulatoryjnej opiece  więcej 80 mln zł

Zmiany dotyczą także wycen w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ich skutki finansowe szacuje się na ok. 80 mln zł w drugiej połowie 2019 r.

Resort zdrowia tłumaczy, że podwyższenie wyceny punktowej świadczeń związane jest z „ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz w szczególności zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu”.

NFZ: 4 miliardy złotych więcej od lipca, by było na podwyżki dla pominiętych zawodów - czytaj tutaj>>
 

Pieniądze na podwyżki, nie na leczenie

Prezes Jacyna podkreślał, że te dodatkowe środki wynikające ze wzrostu wycen „są do dyspozycji dyrektorów, by zmienić płace w innych grupach zawodnych, które nie mają wydzielonych środków na podwyżki”. Dodał, że od 1 lipca te dodatkowe pieniądze będą do dyspozycji dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

- To nie jest tak, że dziś coś regulujemy, a jutro coś znika. Te stawki zostaną  – mówił minister Szumowski. - Te środki głównie są dedykowane na zmianę wynagrodzeń - dodał.

Mało z NFZ na leczenie zębów, dużo z własnych kieszeni - czytaj tutaj>>
 

W stomatologii dziecięcej współczynnik 1,5

Do konsultacji trafiło także zarządzenie zmieniające wyceny leczeniu stomatologicznym w świadczeniach udzielanych dzieciom w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, świadczenia stomatologiczne wykonywane w dentobusie. Zmiany polegają na podwyższeniu współczynnika korygującego wycenę tych świadczeń do wartości 1,5.  

Wzrosty od 2 do 5 proc.

Zmiany wycen planowane są także w świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. W opinii resortu są one spójne ze zmianami wprowadzonymi w innych rodzajach świadczeń, wobec czego wyceny świadczeń wykonywanych w trybie hospitalizacji wzrosły o 2 %, wyceny świadczeń wykonywanych w trybie ambulatoryjnym wzrosły o 3 %, natomiast wyceny świadczeń rehabilitacyjnych wzrosły o 5 %. Łączny skutek finansowy dotyczący zmian w kontraktowaniu odrębnym dla płatnika publicznego ma wynieść 47,5 mln złotych.

Zmiany w organizacji Centrów Zdrowia Psychicznego

Kolejne zarządzenie dotyczy realizacji programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. - Ma na celu zmianę i doprecyzowanie zgłaszanych przez realizatorów oraz Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wątpliwości dotyczących realizacji programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego – podkreśla Fundusz.