Jak podał resort cyfryzacji, przez API otwarto bazę Statystyki NFZ – Świadczenia. (Interfejs API - ang. Application Programming Interface - stanowi wejście do programu komputerowego i pozwala na komunikowanie się pomiędzy programami komputerowymi.) API udostępnia dane statyczne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej: statystyk Jednorodnych Grup Pacjentów, świadczeń odrębnych, świadczeń do sumowania, świadczeń radioterapii, świadczeń wysokospecjalistycznych.

Program jest dofinansowany z  programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

NFZ: 4 miliardy złotych więcej od lipca, by było na podwyżki dla pominiętych zawodów - czytaj tutaj>>

 


Udostępniono dane NFZ do wykorzystania przez biznes i obywateli 

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że to narzędzie będzie źródłem informacji, z których mogą powstać aplikacje służące pacjentom, analitykom rynku zdrowia, badaczom.

- Dane statystyczne NFZ dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej zostały bezpłatnie udostępnione do ponownego wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców - poinformował we wtorek resort cyfryzacji.

 

Pacjent sprawdzi, jak leczy dany szpital - czytaj tutaj>>

Otwarcie danych sektora publicznego do ponownego wykorzystania (tzw. re-use), tak by służyły jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług, ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.

 

Cieszyński: Będzie propozycja dofinansowania informatyzacji gabinetów lekarskich​ - czytaj tutaj>>

 


Otwarty już informator o terminach leczenia

W lutym otwarto już dostęp do Informatora NFZ o Terminach Leczenia, który obejmuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących.

Sprawdź: Czy można skreślić pacjenta z listy oczekujących, jeżeli nie wyrazi zgody na przeniesienie terminu świadczenia na wcześniejszy? >

Z kolei pod koniec zeszłego roku w ramach projektu GUS otworzył dostęp do swojego Banku Danych Lokalnych - największej w Polsce bazy danych lokalnych i regionalnych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Dane te można dowolnie, bezpłatnie wykorzystywać w aplikacjach i usługach.

Według ministerstwa otwieranie zasobów danych publicznych ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny, tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne, spowodować wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

POLECAMY: Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych >

Przykładem już działającego takiego ponownego wykorzystania informacji publicznej są popularne wyszukiwarki połączeń autobusowych i tramwajowych w dużych miastach, takie jak jakdojade.pl, które powstały w oparciu o zgodę na przetwarzanie rozkładów jazdy i tras poszczególnych linii. Z kolei np. dane meteorologiczne i klimatyczne służą do tworzenia zindywidualizowanych prognoz pogody np. dla rolników, co pozwala optymalizować opryski i inne prace rolnicze na danym obszarze. Ten rodzaj usług rozwija się dynamicznie np. w USA.