Naczelna Izba Aptekarska wyraziła zaniepokojenie zmianą stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącą...
Magdalena Okoniewska
11.08.2017
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 9/WS/2017 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie...
Magdalena Okoniewska
11.08.2017
Sektor innowacji z zakresu medycyny rozwija się na świecie w tempie około 10 procent rocznie – mówi...
Magdalena Okoniewska
11.08.2017
Do 2020 roku zostanie na świecie zarejestrowanych 225 nowych leków onkologicznych i niemal...
11.08.2017
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz firma doradcza IDEA Trade zapraszają placówki...
Magdalena Okoniewska
11.08.2017
Kolejki do lekarzy w placówkach prywatnych sieci medycznych porównywalne są z tymi w placówkach...
Magdalena Okoniewska
11.08.2017
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek 10 sierpnia 2017 roku Narodowy Alert Medyczny z...
11.08.2017
Zakończyła się inwestycja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Ministerstwo zdrowia wstrzymało prace legislacyjne nad regulacjami dotyczącymi sprzedaży leków w...
10.08.2017
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania ryczałtu systemu...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Przełożony Braci Miłosierdzia poinformował, że papież Franciszek osobiście zaaprobował decyzję...
10.08.2017
Piekarskie Centrum Medyczne realizuje pilotażowy program telemedyczny pod nazwą „Serca pod...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
O dziesięć nowych karetek powiększyła się baza Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach....
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwrócił się do...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Duże jest zainteresowanie pacjentów z zaawansowanym SM terapią komórkami macierzystymi, prowadzoną...
10.08.2017
Liczba aptek wzrosła w ostatnich miesiącach i w sierpniu 2017 roku działało ich już ponad 15...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Według Rzecznika Praw Obywatelskich osoby doświadczające ostrej psychozy nie powinny przebywać w...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Prawie co drugiego chorego udaje w Polsce wyleczyć z choroby nowotworowej, mimo to rak wciąż jest...
10.08.2017
Minister zdrowia ogłosił szczegółowe regulacje w zakresie kształcenia ciągłego diagnostów...
Alicja Plichta
10.08.2017
Minister zdrowia ustalił już stawki opłat za krew i jej składniki, które mają obowiązywać od 1...
Alicja Plichta
10.08.2017
Latem do ortopedy z ostrymi urazami (skręceniami i zerwaniami) najczęściej zgłaszają się osoby...
10.08.2017
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przeprowadzono innowacyjny zabieg kardiochirurgiczny,...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im....
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
W województwie kujawsko-pomorskim trwa realizacja przygotowanego przez urząd marszałkowski programu...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą aneksy do umów z placówkami medycznymi na III kwartał...
Magdalena Okoniewska
10.08.2017
35 na 160 wniosków dotyczących oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej przesłanych w 2017...
10.08.2017
Państwo będzie płacić odszkodowania za powikłania po obowiązkowych szczepieniach. Ale nie za...
10.08.2017
Chirurg, który w miniony poniedziałek 7 sierpnia 2017 roku był pijany podczas pełnienia dyżuru w...
09.08.2017
Prawidłowe nawyki żywieniowe najsilniej kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Wpływ na ten...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zaniepokojenie zmianami regulacji prawnych w zakresie obowiązku...
Magdalena Okoniewska
09.08.2017