W swoim wystąpieniu HFPC wyraża obawę, że podejmowane przez Ministerstwo środki, mogą negatywnie wpłynąć na ochronę zdrowia osób dotkniętych innymi (czyli niezwiązanymi z wirusem SARS-CoV-2) poważnymi i wymagającymi niezwłocznego leczenia schorzeniami. Według Fundacji, walka z epidemią koronawirusa nie może odbywać się kosztem ochrony prawa do ochrony życia innych osób chorych.

Czytaj: Leczenie "zwykłych" chorych bardzo ograniczone>>
 

Fundacja przypomina, że dla potrzeb walki z epidemią szereg placówek przekształcono w szpitale mające zajmować się tylko zakażonymi koronawirusem, ale także w innych placówkach ograniczono lub wręcz wstrzymano planowe zabiegi. 

W liście do ministra Fundacja pisze, że zdaje sobie sprawę z konieczności podejmowania takich decyzji, ale oczekuje od służb medycznych takich działań, by nie ucierpieli na tym pacjenci z innymi chorobami. - Szczególnie ci wymagający niezwłocznego leczenia - podkreślają autorzy wystąpienia. - Zwalczanie koronawirusa nie może się odbywać kosztem prawa do ochrony zdrowia innych osób chorych - czytamy w wystąpieniu.