Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji ma na celu uelastycznienie decyzji klinicznych, które mogą być podjęte przez personel medyczny oceniający stan kliniczny pacjenta w kontekście ryzyka wystąpienia COVID-19 i współistniejących stanów zdrowotnych. - Proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na organizację pracy szpitali, a także zmniejszy ryzyko zakażenia wśród personelu medycznego i innych pacjentów - wskazuje resort zdrowia w uzasadnieniu do nowego przepisu. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem lekarz SOR lub izby przyjęć oceniałby ryzyko zachorowania na COVID-19 i jednocześnie stan kliniczny pacjenta. Po niezbędnym zaopatrzeniu medycznym i pobraniu materiału do badań diagnostycznych pacjent mógłby zostać przewieziony do szpitala zakaźnego w oczekiwaniu na wynik badania lub również skierowany do izolacji pozaszpitalnej, jeśli pozwalałby na to stan zdrowia.

Czytaj także: GIS: Szybkie diagnozy na koronawirusa dla kadry medycznej>>
 

Według MZ ta zmiana jest konieczna w związku z wzrastającą liczbą przypadków podejrzenia i zachorowania na COVID-19, a także konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i przewidywaną sytuację dokonywania izolacji pacjentów w warunkach innych niż szpitalne. Resort ocenia, że jest ona szczególnie istotna z punktu widzenia szpitali przyjmujących co do zasady pacjentów niezakaźnych.