NSA: Problemy w kontaktach z ludźmi nie dyskwalifikują przyszłego psychiatry

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Samorząd powołał komisję, która miała zająć się oceną zdolność rezydenta psychiatrii do wykonywania zawodu lekarza. Rozpoznające sprawę sądy administracyjne uznał, że poglądy, zachowanie wobec pacjentów, współpracowników oraz przełożonego nie przesądzają o spełnieniu przesłanki co do stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie zawodu.

27.02.2019

Instytuty badawcze będą połączone w Sieć Badawczą Łukasiewicz

Szkolnictwo wyższe

Senat opowiedział się za powołaniem sieci będącej organizacją powstałą w wyniku włączenia części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Jej celem ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

26.02.2019

Mało czasopism prawniczych na liście, bo środowisko nie współpracowało?

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Będzie mało czasopism prawniczych, w których możliwe będzie publikowanie punktowanych artykułów. Według ministra Jarosława Gowina za taki stan rzeczy odpowiada m.in. brak współpracy ze strony środowisk prawniczych. Jego zdaniem pozytywnym przykładem są informatycy, którzy przekazali resortowi swoją listę czasopism.

26.02.2019

Absolwenci UJ najlepiej zdają na aplikacje prawnicze

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Absolwenci uniwersytetów z Krakowa, Poznania, Gdańska i Łodzi najlepiej wypadli w ubiegłorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego wskaźnik "zdawalności" wyniósł 85,5 procent.

24.02.2019

WSA: Spór między ratuszem a Akademią o naprawę sieci ppoż.

BHP Szkolnictwo wyższe

Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.

14.02.2019

Molestowanie seksualne powszechne na uczelniach

Szkolnictwo wyższe

Co trzecia osoba przynajmniej raz w trakcie studiów padła ofiarą molestowania seksualnego - wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich. Większość ofiar stanowią kobiety. RPO rekomenduje wprowadzenie ogólnego zakazu dyskryminacji na uczelniach.

13.02.2019

Na bankowość tylko z zaświadczeniem od proboszcza

Szkolnictwo wyższe

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi przedstawić opinię od proboszcza. Według RPO narusza to prawa osób niewierzących, zwłaszcza że szkoła nie prowadzi tylko zajęć w dyscyplinach kościelnych i dostaje pieniądze z NBP.

07.02.2019

Na studiach prawo tańsze niż administracja

Szkolnictwo wyższe

Jest już rozporządzenie, od którego zależeć będzie kwota, którą uczelnia dostanie na kształcenie studentów. Według ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego prawo to jeden z najtańszych kierunków. Tańszy nawet od socjologii, politologii i administracji.

05.02.2019

Nowelizacja o p.o. rektorach także z poparciem Senatu

Szkolnictwo wyższe

Statut uczelni ma określać, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu. Taką zmianę w obowiązującym od początku obecnego roku akademickiego Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwaloną w czwartek nad ranem Sejm, przyjął w piątek bez poprawek Senat.

01.02.2019

Więcej czasopism z punktowanymi artykułami

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki chce złagodzić przepisy dotyczące listy punktowanych czasopism, to szansa dla polskich publikacji z zakresu nauk humanistycznych, w tym także prawniczych. Obecnie obowiązujące przepisy mocno ograniczają listę czasopism, co utrudni naukowcom rozwój.

01.02.2019

Uniwersytet Jagielloński wybrał radę uczelni

Szkolnictwo wyższe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie powołał pierwszą radę uczelni. Kadencja rady potrwa do końca przyszłego roku. Konieczność powoływania rad uczelni wynika z przepisów obowiązującego od początku roku akademickiego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

30.01.2019

NSA: Brak podpisów całej komisji rekrutacyjnej nie jest błędem

Szkolnictwo wyższe

Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.

29.01.2019

Kongres humanistyki wzywa do wstrzymania rozporządzeń do Konstytucji dla Nauki

Szkolnictwo wyższe

Należy wstrzymać się z wprowadzaniem w życie wydanych oraz przygotowywanych rozporządzeń do obowiązującej od początku tego roku akademickiego ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ zagrażają one przyszłości nauk humanistycznych. Taką uchwałę przyjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej, obradujący w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim.

27.01.2019

MNiSW: Wszystkie wydawnictwa UW na liście

Szkolnictwo wyższe

Ministerialna lista punktowanych wydawnictw nie precyzuje, które uniwersyteckie wydawnictwa będą wydawać punktowane monografie. Może to rodzić problemy interpretacyjne. Wątpliwości próbuje wyjaśniać resort nauki.

26.01.2019

Ministerialna lista wydawnictw pełna kontrowersji

Szkolnictwo wyższe

Nowe zasady punktowania artykułów naukowych i monografii wywołują masę wątpliwości. Krytycy nowych rozwiązań zwracają uwagę, że preferowane są wydawnictwa zagraniczne i publikacje w języku angielskim, co będzie szkodliwe zwłaszcza dla nauk humanistycznych - w tym prawa. Resort nauki opublikował w styczniu listę wydawnictw, w których publikowane będą punktowane książki.

24.01.2019

Prof. Pisuliński: Po reformie jest problem z finansowaniem wydziałów prawa

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Chcemy, żeby nasi studenci uczestniczyli w międzynarodowych konkursach, żeby mieli dostęp do międzynarodowych baz danych, do zagranicznych książek. To wszystko kosztuje - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

14.01.2019