W środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wiceministe Bernacki przedstawił informację ministra edukacji i nauki na temat wyników ewaluacji jakości działalności naukowej w kontekście innowacyjności, potencjału badawczego oraz wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą.

Było to konieczne, ponieważ ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (obowiązuje od 1 października 2018 r.) wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe (od najwyższej A+ do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki.

Czytaj: 
Plus czy krzyżyk? - konflikty i chaos po ewaluacji działalności naukowej>>
Tylko dwie uczelnie z najwyższym wynikiem w naukach prawnych - posypią się skargi>>

Prezes PAN: Wiele instytutów odwoła się od oceny w ewaluacji>>

 


Ewaluacji poddano 283 podmioty

Podczas posiedzenia sejmowej komisji Bernacki poinformował, że ewaluacji poddano 283 podmioty, w tym 103 uczelni publicznych, 29 uczelni niepublicznych, 5 uczelni kościelnych, 2 federacje uczelni, 69 instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz 64 instytuty badawcze oraz 10 innych podmiotów prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
- Wszystkie te podmioty otrzymały decyzje administracyjną dotyczącą przyznania kategorii naukowej. Stało się to na przełomie lipca-sierpnia br. Podmioty miały możliwość złożenia odwołań i w tej chwili jesteśmy na etapie przekazywania odwołań, które wpłynęły do MEiN do Komisji Ewaluacji Nauki - powiedział wiceminister.

Będą zamiany zasad

- Powinniśmy mieć świadomość, że każdy instrument, który stworzymy do oceny badań naukowych będzie miał wpływ nie tylko na aktywność pod względem naukowym, ale przede wszystkim będzie miał wpływ na to jak będziemy się starali udowodnić, że jesteśmy aktywni pod względem naukowym. Warto rozważyć tę kwestię - mówił wiceminister. I poinformował, że resort edukacji, wraz ze "środowiskiem uczonych", chce dokonać zmian, jeśli chodzi o kryteria ewaluacji. - Mamy na uwadze, że ewaluacja jest niezbędna, jeśli chodzi o ocenę rozwoju poszczególnych dyscyplin - dodał Włodzimierz Bernacki.